logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowa Muzeum Okręgowego. Przetarg ogłoszony. Raport nr 1
Ogłoszony został przetarg na remont konserwatorski obiektu Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4. Dobudowana zostanie też nowa część budynku. Bydgoskie muzeum wcześniej pozyskało na ten cel europejskie wsparcie - ponad 14,5 mln zł.


Projekt rozbudowy muzeum składa się z dwóch części. Pierwsza zakłada remont konserwatorski istniejącego budynku przy ul. Gdańskiej. Druga część projektu przewiduje natomiast rozbudowę obiektu na zapleczu budynku (od strony wschodniej). Szacowany koszt inwestycji wyniesie około 21 mln zł. Bydgoszcz ubiegała się o dofinansowanie inwestycji w konkursie na projekty związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek przygotowany przez bydgoskie muzeum został wysoko oceniony i otrzymał dofinansowanie na poziomie 14,5 mln zł. Przyznana dotacja umożliwiła ogłoszenie przetargu na prace budowlane. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą cena, gwarancja na roboty budowlane oraz doświadczenie firm.  zakończenie prac budowlanych planowane jest jesienią 2018 roku.

- W tym roku rozpoczynamy duże  inwestycje związane z remontami i rozbudową ważnych dla Bydgoszczy obiektów służących  kulturze. Oprócz remontu konserwatorskiego i rozbudowy Muzeum Okręgowego na Gdańskiej przygotowujemy się również do rewitalizacji Teatru Kameralnego  i kolejnych prac w Młynie Rothera. Dzięki tym przedsięwzięciom mieszkańcy zyskają jeszcze lepszą ofertę kulturalną, a odnowione budynki staną się  wizytówką miasta – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Rozbudowa muzeum umożliwi poszerzenie oferty kulturalnej, podniesienie standardu świadczonych usług przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności do muzeum. Dzięki remontowi konserwatorskiemu obecny budynek poprawi estetykę ulicy Gdańskiej. Remont i rozbudowa są konieczne z uwagi na zły stan techniczny (obiekt od kwietnia 2009 roku został zamknięty dla zwiedzających) oraz brak miejsca na ekspozycje zbiorów sztuki, strefę wejściową, zbiory biblioteczne i czytelnię, pracownie konserwatorskie, sale konferencyjne, sale do działań edukacyjnych itp.

Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd w dobudowanej części, winda osobowa i towarowa, sanitariaty i inne rozwiązania instalacyjne). Zmodernizowany budynek znajdujący się w centralnym miejscu miasta, na przecięciu szlaków pieszych (ul. Gdańska) i rzecznych (rz. Brda), będzie miał wpływ na poprawę jakości urbanistycznej miasta zarówno w kontekście artystycznym jak i turystycznym. Ułatwiony zostanie dostęp do szerszego grona odbiorców dóbr kultury i sztuki. Warto dodać, że ostateczny kształt projektu opiniowali pozytywnie m.in. konserwator zabytków, architekt miasta, miejski plastyk oraz społeczna rada ds. estetyki. Rozbudowa umożliwi zainteresowanie większej liczby bydgoszczan jego ofertą poprzez organizację cyklicznych imprez kulturalnych. Poprawią się warunki funkcjonowania pracowni konserwacji zbiorów, m.in. poprzez profesjonalne wyposażenie.