logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rozbudowa Kujawskiej. Zabytkowe tonda trafiły do muzeum. Raport nr 9
Dziś (10 sierpnia) w Muzeum Okręgowym przy ul. Grodzkiej zdeponowane zostały architektoniczne detale z rozebranej kamienicy przy Zbożowym Rynku 3. To dwa średniowieczne tonda (płaskorzeźby w formie koła), które pochodziły ze starego kościoła św. Stanisława, który stał w tym miejscu do 1817 roku. Rozbiórka jest częścią przygotowań do rozbudowy ul. Kujawskiej.


Stary kościół szpitalny przy Zbożowym Rynku funkcjonował od XVI wieku. Świątynia przylegała bezpośrednio od strony wschodniej do budynków szpitala. Wzniesiono go w formie murowanego budynku, jednonawowego, bezwieżowego, z wydłużonym prezbiterium. Przy kościele istniał też  cmentarz. Świątynia została rozebrana w 1817 roku. Na jej miejscu wzniesiono kamienicę. W jej szczytową ścianę wbudowano dwa tonda (płaskorzeźby w formie koła) pochodzące z dawnej przyszpitalnej świątyni. Na jednym widnieje m.in. krzyż, a na drugim pentagram.  Ze względu na obecną rozbiórkę kamienicy średniowieczne płaskorzeźby zostały wydobyte ze ściany i zdeponowane w piątek (10 sierpnia) w Muzeum Okręgowym. Po zakonserwowaniu będą prezentowane na wystawach związanych z historią miasta.

Rozbiórka kamienicy była niezbędna ze względu na rozbudowę ul. Kujawskiej. W zakres zadania wchodzi m.in. rozbudowa Zbożowego Rynku, na którym funkcjonować będą również dwie jezdnie, do których przylegać mają chodniki i drogi rowerowe. ZDMiKP rozstrzygnął już przetarg na prace budowlane. Przed podpisaniem umowy prowadzona jest kontrola uprzednia  Urzędu Zamówień Publicznych.  Więcej informacji na temat zakresu całej inwestycji znajduje się w tekście „Rozbudowa Kujawskiej. Przetarg rozstrzygnięty. Raport nr 7"

W trakcie prac przy rozbudowie ul. Kujawskiej budowlańcy spodziewają się również natrafienia m.in. na pozostałości zabudowań dawnego kościoła św. Idziego. Obecnie jego fundamenty spoczywają częściowo pod ul. Bernardyńską. Inwestycji towarzyszyć będzie nadzór archeologiczny.

Lokalizacja starego kościoła św. Stanisława i szpitala na dwnym planie miasta