logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rowery elektryczne wjechały do Bydgoszczy
Bydgoszczanie mogą korzystać już z rowerów elektrycznych. Jedna z firm zajmujących się wypożyczaniem hulajnóg w naszym mieście, rozszerza swoją usługę również o rowery elektryczne. Początkowo na bydgoskich ulicach rozstawianych ma zostać 100 rowerów, a liczba ta może zostać zwiększona nawet do 300.


Strefy rozstawienia rowerów oraz cała mapa operacyjna ma się pokrywać z mapą hulajnóg, które już od dawna można wypożyczyć w naszym mieście. Również koszt wynajmu jest taki sam jak w przypadku hulajnogi – 50gr/1 min. W związku z uruchomieniem usługi wynajmu rowerów elektrycznych szczególną uwagę kierujemy w kwestiach porządkowych, estetycznych, jak i zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Użytkownikom hulajnóg oraz nowej usługi przypominamy o pozostawianiu wypożyczonych pojazdów w bezpiecznym miejscu i zgodny z obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się postój roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu przejścia pieszym (nie powinna być mniejsza niż 1,5 m).

Służby mundurowe mogą podejmować interwencje w odniesieniu do nieprawidłowo zaparkowanych rowerów. Możliwe jest także ich usuwanie. Stawka za usunięcie hulajnogi/roweru została ustalona w wysokości 128 zł, a za przechowywanie roweru na parkingu strzeżonym, za każdą dobę - 24 zł.Warto pamiętać, że mieszkańcy nadal mogą korzystać z Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (BRA). Pierwsze 20 minut jazdy tradycyjnym rowerem jest bezpłatne. Więcej informacji o sposobach jego wypożyczenia znajduje się na stronie ZDMIKP.