logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rowerowe inwestycje w Bydgoszczy
W tym roku ruszą kolejne zadania związane z budową dróg rowerowych. Wygodny i bezpieczny ciąg rowerowy połączy centrum Bydgoszczy z osiedlami Okole, Czyżkówko i Osową Górą. Będzie liczył aż 7 kilometrów.


Najwięcej nowych ścieżek powstanie wraz z rozbudową ulic oraz budowa nowych połączeń. Jeszcze w tym roku rowerzyści będą mogli skorzystać z nowej drogi rowerowej wzdłuż budowanej ulicy Matki Teresy z Kalkuty. Pozwoli ona bezpiecznie dotrzeć na osiedle Eskulapa. Na Akademickiej będzię łączyć się z infrastrukturą wybudowaną w ramach budowy linii tramwajowej do Fordonu, czyli pośrednio z trasą w kierunku Fordonu i Myślęcinka.

W bieżącym roku rozpocznie się też rozbudowa ul Kujawskiej (wraz z południowym odcinkiem Bernardyńskiej) i budowa II etapu Trasy Uniwersyteckiej. Oba zadania powiązano z budową dróg rowerowych. Inwestycja przy trasie Uniwersyteckiej obejmuje również modernizację ul. Glinki od ul. Jana Pawła II do Magnuszewskiej, gdzie zaprojektowano drogę dla rowerów po północnej stronie ulicy. Wiosną gotowa będzie też droga dla rowerów na południowym wiadukcie przy ul. Wojska Polskiego.
 
Największym zadaniem uruchomionym w 2017 roku będzie stworzenie  7-kilometrowego łączącego centrum miasta z Osową Górą wzdłuż ul. Grunwaldzkiej. Zadanie będzie realizowane etapami. W ramach rozbudowy ul. Grunwaldzkiej o drugą jezdnię infrastruktura rowerowa (wydzielone drogi dla rowerów, wspólne ciągi pieszo – rowerowe, jezdnie serwisowe) budowana będzie od węzła Zachodniego do granicy miasta (w zależności od zagospodarowania i dostępnego miejsca infrastruktura będzie po jednej bądź po obu stronach ul. Grunwaldzkiej). Na granicy miasta ścieżka ma łączyć się z drogą serwisową, która zbudowana zostanie wokół węzła na trasie S5. Wartość całej inwestycji to około 150 mln zł.  Osobny przetarg ogłoszony zostanie na odcinek od ronda Grunwaldzkiego do ul. Kraszewskiego. Tam projekt zakłada wytyczenie po obu stronach ulicy infrastruktury rowerowej (w formie wydzielonych dróg rowerowych lub z wykorzystaniem dróg jezdni serwisowych). Na to zadanie w tegorocznym budżecie zarezerwowano 3,5 mln zł. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej zaplanował też na lata 2017-18 dobudowanie drogi rowerowej wzdłuż ul. Kruszwickiej i wokół ronda Grunwaldzkiego.  Cały ciąg ma być gotowy na koniec 2018 roku.Na podstawie  dokumentacji opracowanej w ubiegłym roku prace ogłoszony zostanie też przetarg na budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Łochowskiej wraz z rondem przy połączeniu z Nakielską. Na rozpoczęcie tych prac trafi w bieżącym roku pula 3 mln zł. 
 
Prowadzone są również prace  koncepcyjne związane z  budową infrastruktury dla pieszych i rowerzystów na ul. Toruńskiej, Sudeckiej, Geodetów, Wyzwolenia, Dąbrowa, Hipicznej i Kolbego. Warto podkreślić, że duża pula  środków ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych trafi  na rozbudowę dróg rowerowych w gminach otaczających Bydgoszcz.