logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rondo honoruje patrona harcerzy
Rada Miasta nadała nowemu rondu na styku ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej imię bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona harcerzy. Skrzyżowanie z ruchem okrężnym zostało zbudowane w ubiegłym roku wraz z buspasem do Myślęcinka.


Stefan Frelichowski urodził się w 1913 roku. W 1927 roku wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego. Od 1928 do 1931 prowadził swoja drużynę. Po maturze w 1931 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Nadal angażował się w ruch harcerski. Przed wybuchem wojny pełnił m.in. funkcję kapelana Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP. Działał w kierownictwie Wydziału Starszoharcerskiego Chorągwi, był redaktorem biuletynu „Zew Starszoharcerski”. W czasie okupacji za swoją patriotyczną działalność został uwięziony już 11 września 1939 roku. W 1940 roku trafił do obozu koncentracyjnego Dachau. Niósł współwięźniom duchowe  wsparcie i pomoc. W 1945 roku zaraził się tyfusem, który w połączeniu z zapaleniem płuc doprowadził do jego śmierci. W 1948 roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi położone w walce o demokrację i niepodległość. W 1964 rozpoczął się proces beatyfikacyjny. W 1999 roku ogłoszono go błogosławionym. W 2003 roku S. Frelichowski uznany został za patrona polskich harcerzy.

Rondo na styku ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej zostało oddane do użytku w ubiegłym roku. Inwestycja została zrealizowana wraz z buspasem wzdłuż ul. Gdańskiej z wykorzystaniem środków unijnych. Kosztowała 10 mln zł. Zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo osób wyjeżdżających z ul. Rekreacyjnej oraz pieszych i rowerzystów.