logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rewitalizacja Starego Fordonu. Rynek pięknieje. Raport nr 42
Trwają zaawansowane prace przy rewitalizacji Rynku w Starym Fordonie. Po ich zakończeniu plac ma zachęcać do spacerów i odpoczynku wśród zieleni oraz przy fontannie. Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć.


Obecnie trwa między innymi układanie kostki wokół fontanny i w jej niecce. Kamienny materiał wbudowywany jest również na przedpolu kościoła i przy odwodnieniu liniowym wokół fontanny. Poziom płyty rynku i niecki będą płynnie połączone. Rozwiązanie to umożliwi, zależnie od zamiaru, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody do zbiornika lub wypełnienie pola całej niecki wodą.W ostatnich dniach wykonano fundamenty pod ławki w alei lipowej. Wokół niej na nawierzchni pojawi się jeszcze ceramiczny bruk. Ławki i siedziska wykonane zostaną z drewna. Powstały też donice w części wschodniej i zachodniej płyty. Poza tym zamontowano maszty flagowe.Docelowo na Rynku w Fordonie wprowadzone zostaną ograniczenia dla ruchu kołowego oraz rozwiązania sprzyjające pieszym. Wiele elementów poprawi dostępność dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Strefa rynku ma być bezpieczną przestrzenią pieszą, deptakiem z warunkowym i uspokojonym dostępem dla ruchu kołowego. Ulica Wyzwolenia, z uwagi na potrzeby komunikacyjne, zachowa swój dotychczasowy charakter – z ruchem samochodowym.W posadzce przy ścianie kościoła wmontowane zostaną jeszcze tablice żeliwne z jego historią. W nawierzchni umieszczone zostaną również punkty świetlne, rysujące kształt placu po zmroku.

Oświetlenie formą i wymiarami nawiązywać będzie do historycznych latarni, których wizerunek znaleźć można na dawnych fotografiach Fordonu. Na słupach umieszczone będą uchwyty do montażu flag. Pojawią się też punkty podświetlające korony drzew, elewację kościoła oraz oczka świetlne wkomponowane w nawierzchnię.Prace realizuje firma Steinbudex. Kosztują one 7 mln zł. Zakończenie planowane jest w połowie roku.

Fot. Steinbudex