logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rewitalizacja Starego Fordonu. Nowa elewacja na ul. Sikorskiego. Raport nr 11
Wkrótce rozpoczniemy prace przy rewitalizacji kilku ważnych budynków położonych w Starym Fordonie. Wypięknieje również dom przy ul. Sikorskiego 2. To kolejny etap prac po przebudowie ul. Bydgoskiej.


W rejonie przebudowanej ulicy znajduje się wiele wartościowych budynków wpisanych do rejestru zabytków. Zależy nam nie tylko na poprawie ich estetyki, ale również na podniesieniu standardu lokali mieszkalnych i usługowych. Dlatego wcześniej przygotowane zostały kompleksowe projekty związane z termomodernizacją budynków oraz przebudową lub budową nowych instalacji. Łącznie prace prowadzone będą przy 7 nieruchomościach.

  • Bydgoskiej 23
  • Bydgoskiej 26
  • Bydgoskiej 29
  • Bydgoskiej 42
  • Kapeluszników 2
  • Sikorskiego 2
  • Rynek 3

Część prac związanych m.in. z izolacją fundamentów oraz budową przyłączy w budynkach przy ul. Bydgoskiej skoordynowaliśmy z pracami drogowymi i zostały już zrealizowane. Obecnie trwa przetarg związany kompleksową termomodernizacją tych obiektówRemont na setne urodziny

Wśród remontowanych budynków jest m.in. dom przy ul. Sikorskiego 2. Pochodzi on z 1920 roku. Budynek liczy 3 kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. Znajduje się nim 10 mieszkań.  Środkowa część  budynku jest zaakcentowana ryzalitem, w który wkomponowano skromne przedproże. Od strony podwórza na wysokości piętra umieszczone są balkony. Elewacja jest pozbawiona detali dekoracyjnych. Po remoncie zachowana zostanie kolorystyka beżowa. Zakres prac obejmuje m.in. docieplenie ścian, wykonanie izolacji, podłączenie budynku do kanalizacji deszczowej, remont instalacji elektrycznej   oraz odnowienie wszystkich elewacji. Poza tym projekt uwzględnia rewitalizację części podwórka. Zakończenie wszystkich prac, które będą podzielone na etapy planowane jest za dwa lata.

Bydgoska gotowa

W ubiegłym miesiącu  otwarta dla ruchu została natomiast zrewitalizowana ulica Bydgoska. Przebudowa ulicy kosztowała ponad 6 mln złotych. Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. W zakres prac wchodziła między innymi przebudowa uzbrojenia podziemnego, wykonanie nowej jezdni, chodników, elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych, ustawienie elementów małej architektury i przebudowa oświetlenia i odwodnienia. Więcej informacji na temat zakresu tego zadania znajduje się w Raporcie nr 9.