logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rewitalizacja Starego Fordonu. Czas na estetyczne elewacje. Raport nr 10
Wkrótce rozpoczniemy prace przy rewitalizacji kilku ważnych budynków w Starym Fordonie. Wypięknieje między innymi kamienica przy ul. Rynek 3 wpisana do rejestru zabytków. To kolejny etap prac w tej części Miasta po przebudowie ul. Bydgoskiej.


W rejonie przebudowanej ulicy znajduje się wiele wartościowych budynków wpisanych do rejestru zabytków. Zależy nam nie tylko na poprawie ich estetyki, ale również na podniesieniu standardu lokali mieszkalnych i usługowych. Dlatego wcześniej przygotowane zostały kompleksowe projekty związane z termomodernizacją budynków oraz przebudową lub budową nowych instalacji. Łącznie prace prowadzone będą przy 7 nieruchomościach:

  • Bydgoskiej 23
  • Bydgoskiej 26
  • Bydgoskiej 29
  • Bydgoskiej 42
  • Kapeluszników 2
  • Sikorskiego 2
  • Rynek 3

Część prac związanych m.in. z izolacją fundamentów oraz budową przyłączy w budynkach przy ul. Bydgoskiej skoordynowaliśmy z pracami drogowymi i zostały już zrealizowane. Obecnie trwa przetarg związany kompleksową termomodernizacją tych obiektów.Zabytkowa kamienica w nowej odsłonie

Wśród remontowanych budynków jest m.in. kamienica stojąca przy ul. Rynek 3. Pochodzi ona z początku XX wieku. Budynek liczy 3 kondygnacje, w tym poddasze. Środkowa cześć  budynku jest zaakcentowana ryzalitem. W dachu umieszczono od strony frontowej lukarny. Po obu stronach na wysokości piętra umieszczone są balkony. Na elewacji zastosowano też gzymsy i opaski wokół okien. Po remoncie zachowana zostanie kolorystyka beżowa. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę kilku lokali w celu wyodrębnienia  kuchni i łazienek, budowę instalacji gazowej, likwidację pieców kaflowych, docieplenie ścian, wykonanie izolacji oraz odnowienie wszystkich elewacji. Poza tym projekt uwzględnia rewitalizację dużego podwórka, które dochodzi do ul. Patrolowej. Rozebrane zostaną zbędne budynki gospodarcze. Zakończenie wszystkich prac, które będą etapowane planowane jest za dwa lata. Będą one prowadzone pod nadzorem konserwatora zabytków.Ulica Bydgoska gotowa

W ubiegłym tygodniu otwarta dla ruchu została natomiast zrewitalizowana ulica Bydgoska. Przebudowa ulicy kosztowała ponad 6 mln złotych. Wszystkie rozwiązania zostały skonsultowane z przedstawicielami mieszkańców. W zakres prac wchodziła między innymi przebudowa uzbrojenia podziemnego, wykonanie nowej jezdni, chodników, elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych, ustawienie elementów małej architektury i przebudowa oświetlenia i odwodnienia. Więcej informacji na temat zakresu tego zadania znajduje się w Raporcie nr 9.

W tym tygodniu rozpoczęła się też uzupełniający remont chodników na styku ul. Bydgoskiej z rondem S. Buxakowskiego. Do realizacji przygotowywane są również kolejne zadania związane z rewitalizacją Starego Fordonu. Kompletowana jest m.in. dokumentacja i pozwolenia niezbędne do ogłoszenia przetargu na przebudowę ulic i terenów rekreacyjnych znajdujących się nad Wisłą oraz nabrzeża.