logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przyznaliśmy stypendia artystyczne
Koncerty, filmy dokumentalne, wydawnictwa – przyznane zostały stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 20 twórców otrzymało wsparcie finansowe w wysokości od 3 do 6 tysięcy złotych.


Zgodnie z uchwałą Nr XXII/434/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, z budżetu Miasta udzielane jest wsparcie finansowe niezrzeszonym osobom indywidualnym na realizację różnorodnych przedsięwzięć z zakresu kultury.

Komisja stypendialna rozpatrując wnioski dokonuje ich oceny kierując się następującymi kryteriami:

 

 • znaczenie przedsięwzięcia dla społeczności lokalnej
 • walory promocyjne
 • zasięg oddziaływania
 • oryginalność pomysłu
 • dotychczasowe osiągnięcia stypendysty
 • racjonalność kalkulacji kosztów
 • trwałość rezultatu
 • wzbogacenie oferty kulturalnej miasta

W tym roku komisja stypendialna po rozpatrzeniu 55 wniosków, wybrała 20 projektów, na które przeznaczone zostało łącznie 105 tysięcy złotych.
Przedsięwzięcia realizowane będą w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku.

Lista stypendystów

Spośród 55 wniosków złożonych w I edycji Konkursu Stypendialnego na rok 2022,do realizacji przewidziano 20 projektów.  

Pierwszą grupę stypendiów stanowią projekty muzyczne. W tej grupie znalazło się 8 bardzo różnorodnych stylistycznie przedsięwzięć:

 

 1. Emilia Pawłowska Zorganizowanie koncertu Emilii Pawłowskiej z zespołem promującego debiutancki, autorski album artystki pn. "Niebo nad jeziorem" w MCK 5 000 zł
 2. Paulina Burczyńska Organizacja koncertu zespołu Infinito Quintet pt. "Muzyka łączy pokolenia" 5 000 zł
 3. Martyna Agatowicz, Zuzanna Caban, Marta Kosiorek, Wojciech Dzwonkowski, Andrzej Zawadzki Dwa Koncerty Zimowe 6 000 zł
 4. Łukasz Macioszek Wydanie płyty CD z Zapomnianymi Sonatami XX wieku na kontrabas i fortepian Giuseppe Maria Marangoniego, Norberta Sprongla oraz Vilmosa Montaga 6 000 zł
 5. Emilia Biskupska, Antoni Jacek Majewski Dwa koncerty z okazji 100-lecia urodzin Gyorgya Ligetiego 6 000 zł
 6. Mateusz Lubiewski Wydanie albumu muzycznego "Entangement aftermath" projektu Fetlar 4 000 zł
 7. Małgorzata Żurańska-Wilkowska Nagranie płyty zespołu SVAHY 6 000 zł
 8. Ewa Gruszka-Dobrzyńska Nagranie improwizacji skrzypcowych inspirowanych twórczością dzieci wojny 4 000 zł

Kolejną grupę stanowią stypendia dotyczące realizacji projektów wydawniczych (3 propozycje):

 

 1. Dominika Kiss-Orska Za winklem po schódkach 3. Od Neptuna do Łuczniczki, czyli co się może wydarzyć w drodze z Gdańska do Bydgoszczy 6 000 zł
 2. Elżbieta Jabłońska "A wszystko, co istnieje, jest nicością/miłością" - praca koncepcyjna i redakcyjna nad katalogiem, część druga – słowa 5 000 zł
 3. Jarosław A. Trześniewski "Kryminalna historia Bydgoszczy 1920-1939" - publikacja książkowa 6 000 zł

Stypendia w zakresie sztuk wizualnych, edukacji artystycznej oraz animacji kulturowej otrzymuje 9 projektów:

 

 1. Adam Juszkiewicz Film dokumentalny Miłośnicy Bydgoszczy 6 000 zł
 2. Grzegorz Pleszyński Bydgoszcz Miasto nad rzeką Brdą - cykl malarski 4 000 zł
 3. Dariusz Gackowski Film dokumentalny "Żaby" 6 000 zł
 4. Piotr Weckwerth "Bydgoskie osiedla BEZ FILTRÓW - CZ.4" 5.000 zł
 5. Monika Jaworska-Witkowska Kobietnik - portrety symulowane. Sztukowanie kultur słowno-obrazowych 6 000 zł
 6. Dorota Anna Dzięcioł Przenikanie - spektakl taneczno-muzyczny 5 000 zł
 7. Katarzyna Gębarowska Jubileusz 10-lecia pracy twórczej Katarzyny Gębarowskiej w Fundacji Fotografistka 6 000 zł
 8. Patryk Chenc Autorska strona internetowa 3 000 zł
 9. Klaudia Hartung-Wójciak The art of biography/Sztuka biografii (tytuł roboczy) 5 000 zł

Warto wiedzieć:

W latach 2012-2022 z tej formy wsparcia z budżetu Miasta dofinansowano 1069 projektów zrealizowanych przez 1010 indywidualnych twórców i animatorów kultury.

Stypendia mogą być przyznawane osobom indywidualnym lub grupie osób na konkretne przedsięwzięcia, projekty artystyczne i twórcze odbywające się
na terenie kraju lub poza jego granicami. Stypendia przyznawane są w kwocie do 6000 złotych na projekty realizowane w Polsce lub do 15 000 złotych na projekty realizowane za granicą. W 2023 roku w budżecie Miasta na projekty stypendialne przeznaczano kwotę 310. 000 złotych. Kwota do dyspozycji w I edycji konkursu wynosiła 105 000 złotych.
Łącznie na wsparcie projektów stypendialnych w latach 2012-2022 wydano z budżetu Miasta kwotę 4.545.838 zł złotych.