logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przedstawicieli III sektora zapraszamy do udziału w Forum Inicjatyw Pozarządowych
W czwartek, 9 marca, odbędzie się II Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Spotkanie jest bezpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, nieformalnych inicjatyw obywatelskich, wolontariuszy, jak również osób, które chcą rozpocząć swoją działalność w sektorze NGO.

Konferencja stanowi niepowtarzalną okazję do integracji przedstawicieli sektora pozarządowego w Bydgoszczy, samorządu terytorialnego oraz specjalistów z wielu dziedzin. Podczas konferencji będzie można uzyskać wiedzę m.in. w zakresie współpracy miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy III kadencji podsumuje swoją aktywność. W ramach Forum zaplanowano trzy warsztaty tematyczne:

• „Skuteczna komunikacja działań społecznych” (Jak ciekawie opowiadać o tym, czym zajmuje się organizacja pozarządowa? Wybór celu komunikacji; uwzględnienie odbiorców; język, jakiego używamy; schemat budowy dobrej informacji i recepta na dobry tytuł, komunikacja w internecie). Prowadząca: Dorota Setniewska - specjalistka ds. promocji i komunikacji, obecnie w Stowarzyszeniu Klon/Jawor w Warszawie. Od kilkunastu lat wspiera organizacje pozarządowe w zakresie komunikacji i public relations.

• „Kobiety w ekonomii społecznej” (panel dyskusyjny połączony z prezentacją dobrych praktyk). Prowadząca: Małgorzata Jankowska - doradca kluczowy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Do panelu/dyskusji zaproszone zostały kobiety prowadzące przedsiębiorstwa społeczne.

• „Rozwój partnerskiej współpracy międzysektorowej wyzwaniem dla NGO na dziś i na jutro” (W jaki sposób szukać stałych partnerów do realizacji działań i osiągania zakładanych przez siebie celów? Jak przełamywać stereotypy i budować długofalowe strategie współpracy NGO z JST i BIZNESEM tak, by "wszyscy byli zadowoleni", a najbardziej nasi mieszkańcy?) Prowadzący: Marek Olechnowicz - od ponad 20 lat zaangażowany w działalność organizacji pozarządowych, prezes Stowarzyszenia "Podaj Rękę", fundator Akademii Trzeciego Sektora, przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, członek wielu RDPP, w tym krajowej RDPP oraz innych ciał doradczych, konsultacyjnych i międzysektorowych.

W związku z zakończeniem III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego II Forum Inicjatyw Pozarządowych będzie również spotkaniem wyborczym, na którym przedstawiciele organizacji pozarządowych wybiorą swoich przedstawicieli na trzyletnią IV kadencję na lata 2017-2020.

Sylwetki kandydatów dostępne są na stronie

http://www.bydgoszcz.pl/miasto/pozarzadowa-bydgoszcz/informacje-biezace/sylwetki-kandydatow-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-bydgoszczy/


Miejsce i czas: II Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych odbędzie się 9 marca w godz. 10.00-14.30 w Urzędzie Miasta przy ul. Jezuickiej 1 w Bydgoszczy. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza (do pobrania TUTAJ) do dnia 3 marca 2017 r. na adres ngo@um.bydgoszcz.pl

Kontakt w sprawach organizacyjnych: ngo@um.bydgoszcz.pl, tel. 52-58-59-237. Szczegółowe informacje TUTAJ.