logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przechodzący przez rzekę 2021
Prezydent Miasta Bydgoszczy i Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą bydgoską inicjatywę pozarządową „Przechodzący przez rzekę 2021”. Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego br.


Konkurs na najlepszą bydgoską inicjatywę pozarządową 2021 roku pn. „Przechodzący przez rzekę” to inicjatywa Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy.
Jego celem jest promowanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz inicjatyw wspólnych i ich działań na terenie Bydgoszczy.

W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne za najlepszą inicjatywę 2021 roku oraz za najlepszą inicjatywę partnerską 2021 roku. Inicjatywę do konkursu może zgłosić każdy. Do konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy, które łącznie spełniają następujące kryteria:

  • realizowane były w 2021 roku, niezależnie od terminu ich rozpoczęcia oraz zakończenia (czyli również projekty wieloletnie),
  • realizatorem były organizacje pozarządowe, grupy inicjatywne, jednostki samorządu terytorialnego - wyłącznie w roli partnera, realizowane były na rzecz Bydgoszczy i jej mieszkańców. Jeden realizator może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie inicjatywy w każdej z kategorii. Każda z inicjatyw oceniana będzie odrębnie.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 27.02.2022 r. na adres e-mail ngo@um.bydgoszcz.pl 
Więcej informacji pod nr tel. 52 58 58 727.

oraz na stronach: bcopw.pl/aktualnosci/tresc/news/konkurs-przechodzacy-przez-rzeke/ i www.bydgoszcz.pl/ngo/