logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Praca dla uchodźców w miejskich szkołach
Uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy będą pracować w miejskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Miasto Bydgoszcz podpisało umowę o współpracy z fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Środki finansowe zapewni fundacja w ramach programu „Cash for Work”.


Wskutek wybuchu wojny w Ukrainie do tej pory ponad 1900 uczniów ukraińskich trafiło do bydgoskich szkół i przedszkoli. W celu wsparcia działań bydgoskich nauczycieli zmierzających do włączenia dzieci ukraińskich do polskiego systemu oświaty, umożliwienia im integracji ze społecznością uczniowską szkoły oraz ułatwienia w pokonywaniu trudności adaptacyjnych Miasto Bydgoszcz zawarło porozumie o współpracy z fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

- W ramach ww. porozumienia, 21 kwietnia br. zostało podpisanych 65 umów z uchodźcami ukraińskimi. Osoby o wyższych kwalifikacjach będą pracowały w miejskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych jako asystenci polskich nauczycieli, natomiast pozostałe osoby będą wsparciem dla pracowników administracji i obsługi. W okresie wakacyjnym pracownicy będą również zaangażowani w organizowane przez miejskie jednostki formy wypoczynku letniego – mówi zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.
 
Zatrudnienie tych osób w bydgoskich jednostkach oświatowych zostanie sfinansowane przez  fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w ramach programu interwencyjnego zatrudnienia uchodźców „Cash for Work” ze środków pozyskanych od darczyńców z organizacji CARE. Fundacja PCPM pokryje koszty wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, podatków z tym związanych oraz składek i zapewni ubezpieczenie. Z kolei dyrektor przedszkola, szkoły, placówki będzie odpowiedzialny za nadzór na realizacją zadań. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) od ponad 10 lat niesie pomoc humanitarną w kryzysach uchodźczych i od samego początku wojny aktywnie pomaga ukraińskim uchodźcom.

Bydgoska edukacja dzieci z Ukrainy w liczbach:

1.651 - liczba dzieci w szkołach publicznych

260 - liczba dzieci w przedszkolach publicznych

74 - liczba dzieci w szkołach niepublicznych

266 - liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych

2.048- liczba konsultacji w Punkcie Edukacyjnym

23 - liczba oddziałów przygotowawczych