logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Powtórzone przetargi, czekamy na oferty
Stowarzyszenia mieszkańców, które w ramach Programu inicjatyw lokalnych „25/75” zamierzają zbudować ulice Krabową na Osowej Górze i Ruczaj na Glinkach powtarzają postępowania przetargowe. Po wyborze wykonawców prace budowlane zajmą około 3 miesięcy.


Ulica Karbowa  liczy około 124  metrów. Obsługuje przede wszystkim zabudowania jednorodzinne położone po obydwu stronach ulicy. Zgodnie z opracowanym projektem powstać ma jezdnia o szerokości 5 metrów wyposażona w zjazdy na posesje, ściek przykrawężnikowy zapewniający prawidłowe odwodnienie, zatoki postojowe i plac do zawracania (na końcu „ślepej” uliczki).

Ulica Ruczaj na osiedlu Glinki-Rupienica liczy około 120 metrów. Obsługuje zabudowania jednorodzinne położone po obydwu stronach ulicy. Ma charakter ulicy bez przejazdu. Zgodnie z opracowanym projektem powstanie pieszojezdnia o szerokości 6 metrów wybrukowana betonową kostką.  Zaprojektowano też niezbędne zjazdy na posesje. Po obydwu stronach drogi będą znajdować się miejsca postojowe (łącznie 14 stanowisk). Poza tym zaplanowano dobudowanie 26-metrowego  chodnika łączącego ul. Ruczaj z ulicą Rozłogi.

Obecnie trwają powtórzone postępowania przetargowe  na wykonanie robót budowlanych. W ramach programu „25/75” mieszkańcy tych ulic zagwarantowali wkład własny na poziomie 20 procent całkowitych kosztów inwestycji. Resztę środków zabezpieczyło w budżecie miasto Bydgoszcz.

Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać wymagane środki (na poziomie  25% lub w przypadku zniżki - 20% lub 15%), mogą liczyć na ich realizację. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. W tym roku środki na ten Program są  w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową. Warto dodać, że w latach ubiegłych zdecydowana większość środków uruchomionych w ramach inicjatyw lokalnych została wydana właśnie na przedsięwzięcia związane z budową dróg i parkingów. Do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „25/75” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wieloosobowego stanowiska ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych:

 

  • tel. 52 58 58 721, 52 58 58 329 lub 52 58 58 829
  • mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl
  • adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 220 i 221

Warto wiedzieć:

Podmioty zainteresowane pracami budowlanym na obu ulicach mogą składać oferty do 6 sierpnia 2018 r. Dokumentacja przetargowa dotycząca ul. Ruczaj jest dostępna na stronie http://ulicaruczaj.pl/przetarg/. Z kolei  projekt budowlany i inne dokumenty dotyczące ul. Krabowej  są dostępne  na stronie http://krabowa.bydgoszcz.pl/przetarg/