logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Poszukujemy Ośmiu Wspaniałych
Znasz kogoś, kto bezinteresownie pomaga potrzebującym? W Twoim otoczeniu są młodzi ludzie, którzy swoją postawą dają przykład jak skutecznie wspierać innych, słabszych? Zgłoś ich do naszego konkursu. Rozpoczynamy nabór do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2021 r. Zgłoszenia przyjmujemy do 18 lutego br.


"Ośmiu Wspaniałych" to konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży, upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.

Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe w zgłoszeniach indywidualnych oraz grupowych.

1)      Zgłoszenia indywidualne:
a)       Ósemeczka – uczniowie klas 4-6, wolontariat dziecięcy
b)      Ósemka Junior  - uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej,
         Ósemka Senior – uczniowie klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej

2)      Zgłoszenia grupowe:
a)      Ósemeczki - grupy - klasy 4-8 szkoły podstawowej
b)      Ósemki - grupy - klasy 1-5 szkoły ponadpodstawowej

Propozycje kandydatów zasługujących na wyróżnienie prosimy zgłaszać na drukach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu Konkursu do 18.02.2022 r. drogą e-mail na adres: Karolina.jaruszewska@um.bydgoszcz.pl. Prosimy o zapoznanie się z załączoną do dokumentacji klauzulą informacyjną. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, podpisać oraz przesłać elektronicznie. 

Arkusze zgłoszeniowe wraz z Regulaminem Konkursu są dostępne na stronie: www.bcopw.pl/wolontariat. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 52 58 59 273.