logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Po torowisku czas na rowerową drogę
Trwają przygotowania do ważnej inwestycji rowerowej. Powstanie nowa ścieżka łącząca osiedle Tatrzańskie z osiedlem Szybowników wzdłuż ul. Gen. W. Andersa. Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.


Nowa droga dla rowerzystów powstanie po północnej stronie ulicy i tramwajowego torowiska, na odcinku pomiędzy ulicami Kasztelańską i S. Dubois. Będzie miała długość około 585 m. Koncepcja zakłada  wykonanie ciągu o szerokości 3 metrów z betonu asfaltowego. Zaprojektowano również ciąg pieszy prowadzący do centrum handlowego oraz wymianę  nawierzchnia z kostki na ciągu pieszym przy skrzyżowaniu z ul. Kasztelańską na nawierzchnię bitumiczną. Prace przy jezdniach ograniczą się do wymiany krawężników wysokich na obniżone w związku z lokalizacją przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi. Do oświetlenia projektowanej infrastruktury pieszo – rowerowej posłuży oświetlenie zamontowane w ramach budowy trasy tramwajowej do Fordonu.

Obecnie trwa procedura związana z wyborem wykonawcy prac projektowych i budowlanych. Wstępnie zakładamy, że realizacja zadania zajmie około 8 miesięcy. Wykonawca w pierwszej kolejności będzie pracował nad projektem i uzyskaniem niezbędnych zezwoleń.

Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy Fordonu w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. W rejonie ul. Kasztelańskiej nowa ścieżka połączy się z istniejącą ścieżką biegnącą do ul. P. Palińskiego. Docelowo planowane jest połączenie tej trasy z istniejącym już ciągiem pieszo-rowerowym od ul. Wyzwolenia w kierunku Łoskonia.

Warto wiedzieć

Wszystkie nowe trasy powstają w standardach uzgodnionych ze środowiskami rowerowymi. Konsultujemy również kolejność zadań. Na rowerowe inwestycje w bieżącym roku zabezpieczamy ponad 30 mln złotych. Łącznie mamy już 120 kilometrów rowerowych dróg.Więcej informacji o tegorocznych inwestycjach w drogi rowerowe znajduje się TUTAJ.