logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Pierwsze ulice z ażurowych płyt gotowe
Pierwsze bydgoskie ulice zostały pilotażowo utwardzone płytami ażurowymi. Twardą nawierzchnię zyskały Łucka i Okopowa. Trwają prace na innych ulicach.


Część ulicy, po której poruszają się pojazdy, utwardzane są płytami. Na węższym pasie dedykowanym pieszym zastosowano betonową kostkę. Płyty są układane na podbudowie z kruszywa i podsypce. Z obu stron jezdnie są ograniczane krawężnikami stabilizującymi całą konstrukcję drogi. Koszty budowy tego typu dróg są znacznie niższe, niż w przypadku nawierzchni asfalto-betonowych. Są jednak mniej odporne na uszkodzenia.
Obecnie trwają odbiory zadań zrealizowanych na ul. Łuckiej na Glinkach i Okopowej na Czyżkówku. Na półmetku są prace na ul. Pelikanowej na Osowej Górze. W ramach pierwszego pakietu zadań twardą nawierzchnię zyskuje też ul. Przyłubska na osiedlu Łęgnowo-Wieś. Tam odbiorów prac można spodziewać się w połowie sierpnia. Koszt utwardzenia pierwszych czterech ulic wyniesie 1,2 mln zł.

Do pilotażowego przedsięwzięcia wybrane zostały ulice znajdujące się na osiedlach, na których jest najwięcej gruntówek. Program nie obejmuje ulic, które w najbliższych latach mogą liczyć na kompletną przebudowę w oparciu o funkcjonujący od 2016 roku Wieloletni Program Utwardzania Ulic Gruntowych, który zakłada kompleksowa przebudowę pasa drogowego. Na ulicach utwardzanych płytami ażurowymi nie będą też w najbliższych latach prowadzone prace związane z uzbrojeniem podziemnym.

Wkrótce rusza też prace na ul. Sybiraków w Nowym Fordonie oraz na ulicach  Ornej i Liściastej na Miedzyniu. Wybrany został już wykonawca robót budowlanych. Pochłoną one również 1,2 mln zł.

W trzecim etapie drogowcy zamierzają uruchomić zadania związane z ułożeniem płyt na Karsińskiej, Borowiackiej i Warneńczyka.