logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pięknieje kolejna kamienica na ul. A. Fredry
Rozpoczął się remont kamienicy przy ul. A. Fredry 12. Klasyczny budynek przy skrzyżowaniu z ulicą gen. J. Sowińskiego znów ma zdobić miejską przestrzeń. Wcześniej wyremontowano kilka innych wiekowych domów.


Kamienica została wzniesiona około 1879 roku na planie zbliżonym do litery L. Liczy 3 kondygnacje i nieużytkowe poddasze. Posiada ścięty narożnik, w które niegdyś wkomponowane było jedno z wejść. Zdobi je duża płaskorzeźba. Elewacja ma klasyczny wystrój. Okna zdobią między rozbudowane naczółki, a opaski wokół otworów przybrały formę pilastrów przypominających kolumny. Elewacja zdobiona jest również gzymsami i płycinami.

Prace o wartości ponad 295 tysięcy złotych zleciła wspólnota mieszkaniowa zarządzana przez ADM. Zakres prac obejmuje remont elewacji frontowej. Zakończenie zadania planowane jest jeszcze przed wakacjami. Wcześniej estetyczne elewacje odzyskały m.in. inne budynki wzdłuż tej ulicy, między innymi z numerami 6 i 8. Również sąsiednie wspólnoty przygotowują się do remontu. Po przeciwnej stronie ulicy A. Fredry w ubiegłym roku odnowiono gmach szkoły. Prace konserwatorskie w kościele Zbawiciela regularnie zleca też parafia ewangelicko-augsburska.

Zmianom w tej części miasta sprzyjają też miejskie inwestycje. W ostatnich latach odnowiliśmy nawierzchnie ulic przyległych do placu Zbawiciela oraz chodniki. Konserwatorski remont zleciliśmy przy budynku schroniska młodzieżowego. Na większe tempo prac przy rewitalizacji historycznych budynków wpływ mają też inne działania miasta. To między innymi dotacje konserwatorskie, nakazy przeprowadzenia prac oraz interwencje miejskiego plastyka. Urbaniści rozpoczynają też prace nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego kwartału miasta z place Piastowskim. Przypominamy, że do 15 kwietnia można składać wnioski do nowego opracowania. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście „Plac Piastowski – jak wykorzystać jego potencjał?