logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ostatnie dni konkursu na prace dyplomowe o Bydgoszczy
Przypominamy o trwającym konkursie na najlepszą pracę dyplomową o Bydgoszczy. Na prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktoranckie czekamy do 30 kwietnia. Do wygrania nawet 7 tysięcy złotych.


Czekamy na prace dyplomowe, które zostały obronione w roku akademickim 2020/2021, tj. od 1.10.2020 do 31.12.2021. Muszą one dotyczyć problematyki związanej z naszym miastem, w szczególności: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace są oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach:

1. Prace magisterskie i doktorskie:

  • 1. miejsce - 7 tys. zł
  • 2. miejsce – 5 tys. zł
  • 3. miejsce – 3 tys. zł

2.    Prace inżynierskie i licencjackie:

  • 1. miejsce - 5 tys. zł
  • 2. miejsce – 3 tys. zł
  • 3. miejsce – 2 tys. zł

Nagrodę w wysokości 1,5 tys. zł otrzymają również promotorzy prac, które zajmą pierwsze miejsca.

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Należy dostarczyć ją osobiście lub wysłać wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych na adres: Biuro Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz z dopiskiem: „Konkurs na pracę naukową”. Termin zgłaszania prac upływa 30 kwietnia 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bydgoszczy).

Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.bydgoszcz.pl/najlepszydyplom