logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ograniczamy koszenie trawników
Z powodu suszy wstrzymaliśmy koszenie terenów pozostających pod opieką miasta przez kolejne dwa tygodnie. Pierwsze koszenie miejskich traw odbędzie się na początku czerwca. Dzięki temu na miejskich trawnikach pojawiły się rośliny kwitnące, które przyciągają drogocenne owady zapylające.


Obserwując panujące warunki pogodowe, od których uzależniamy częstotliwość prac, podjęliśmy decyzję o wydłużeniu terminu pierwszego przycinania trawników, które w poprzednich latach były koszone w połowie kwietnia. Podejmując decyzję o skracaniu traw i łąk, ograniczamy tym samym częstotliwość koszenia terenów zielonych w ciągu całego roku.

Zmiana zasad pielęgnacji terenów zielonych podyktowana jest panującą suszą oraz zapewnieniem zdrowotności i estetyki tych terenów w okresie wiosenno-letnim. Uzależnianie koszenia od warunków pogodowych i wzrostu trawy pozwoli także na uzyskanie oszczędności w miejskiej kasie.
Rzadsze koszenie poprawia warunki w miejskich wyspach ciepła, czyli na terenach gęsto zabudowanych, gdzie temperatura powietrza jest o kilka stopni wyższa niż temperatura otoczenia.

Wyższe trawniki znakomicie zatrzymują wodę. W czasie ulewnych deszczy działają jak gąbka. Rzadsze przycinanie trawników sprawia, także wzrost różnorodności biologicznej – pojawiają się inne gatunki roślin i zwierząt, w tym owadów, które mają lepsze warunki do bytowania.

Zalety tymczasowych łąk kwietnych
Trawniki, które zamieniły się w łąki kwietne są dłużej zielone, a wśród zieleni znajdziemy różnobarwne rośliny kwitnące, które dają pożytek owadom zapylającym m.in. zagrożonym pszczołom. Te zielone oazy stanowią również schronienie dla wielu małych stworzeń np. jeży, ryjówek, ptaków. Ponadto łąka kwietna w mieście zmniejsza hałas i pochłania zanieczyszczenia z transportu.


Łąka kwietna dla pszczół i motyli przed Pałacem Młodzieży

W niektórych miejscach np. na terenach objętych ryczałtową pielęgnacją, z której wynika obowiązek utrzymania odpowiedniego standardu obiektu jak Wyspa Młyńska, Park Kazimierza Wielkiego, czy Park J. Kochanowskiego prace ogrodnicze są prowadzone. Podobna sytuacja odbywa się na terenach poinwestycyjnych, gdzie zieleń wymaga specjalnej pielęgnacji.