logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Oficerowie NATO na szkoleniu w Urzędzie Miasta
Jakie zadania realizuje na co dzień Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, jak wygląda zarządzanie kryzysem i jakie służby odpowiadają za poszczególne działania – odpowiedzi na te i inne pytania poznali oficerowie NATO podczas szkolenia w bydgoskim Urzędzie Miasta.


Kilkunastu reprezentantów zagranicznych pododdziałów wojskowych z państw – członków Sojuszu Północnoatlantyckiego wzięło udział w szkoleniu zapoznawczym. Głównym organizatorem szkolenia o nazwie: "POLAND-Induction Training"  była jednostka NATO z Bydgoszczy, Grupa Integracji Sił NATO w Polsce (NATO Force Integration Unit Poland, NFIU).

Celem szkolenia było ogólne zapoznanie wojskowych specjalistów ds. współpracy cywilno-wojskowej ze strukturą, kompetencjami i zasadami działania polskich instytucji administracji publicznej, samorządowej oraz służb ratowniczych, w celu ułatwienia reprezentowanym przez nich elementom sił zbrojnych NATO ewentualnych działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terytorium Polski. Podczas kilkugodzinnych zajęć zapoznali się z prezentacją dotyczącą: zarządzania kryzysowego, współpracy cywilno-wojskowej CIMIC czy wsparcia państwa-gospodarza w Bydgoszczy. Prezentacja wywołała wiele pytań i ożywioną dyskusję. Przedstawiciele CIMIC wizytowali również Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.