logo miasta - trzy kolorowe spichrze

O współpracy i roli trzeciego sektora
O skutecznej komunikacji działań społecznych, kobietach w ekonomii społecznej i współpracy między organizacjami dyskutowano podczas II Bydgoskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych.


Forum odbyło się w czwartek, 9 marca, w ratuszu. Spotkanie było bezpłatne i skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, nieformalnych inicjatyw obywatelskich, wolontariuszy, jak również osób, które chcą rozpocząć swoją działalność w sektorze NGO.

Przedstawicieli trzeciego sektora powitała zastępca prezydenta Iwona Waszkiewicz. Przedstawiła politykę miasta w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi i przedstawiła działania podejmowane wespół z trzecim sektorem. W obradach wziął też udział wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Jan Szopiński, a także przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Maria Jolanta Matuszewska wraz z pozostałymi członkami Rady.

W związku z zakończeniem III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego podczas Forum przedstawiciele organizacji pozarządowych wybierali swoich przedstawicieli na trzyletnią IV kadencję na lata 2017-2020. Rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych. Do zadań  Rady Działalności Pożytku Publicznego należy w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych.