logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowoczesna pracownia stolarska w szkole drzewnej
Warsztaty do obróbki drewna, maszynownia, pomieszczenie z obrabiarką sterowaną komputerowo, magazyny i narzędziownia – właśnie zlecamy prace związane z przebudową pomieszczeń warsztatowych w Zespole Szkół Drzewnych. To jeden z wielu bydgoskich projektów, w którym wykorzystujemy unijne dofinansowanie na podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.


rugi etap modernizacji budynków kształcenia praktycznego w ZS Drzewnych obejmie wymianę okien i drzwi, wykonanie nowych wentylacji i instalacji oraz termomodernizację budynków warsztatowych wraz z wymianą dachu. Cała konstrukcja zostanie wzmocniona . Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poza remontem budynków doposażone zostaną również pomieszczenia warsztatowe dla zawodu stolarza i technika technologii drewna:

1.      Sale do montażu i obróbki ręcznej, gdzie odbywać się będą zajęcia praktyczne związane z obróbką drewna przy zastosowaniu elektronarzędzi. Odbywać się tam będą m.in.: cięcie, struganie wiercenie, szlifowanie, dłutowanie, frezowanie.

2.      Magazyn wyrobów gotowych, gdzie składowane będą skończone prace uczniów. 

3.      Maszynownia – miejsce gdzie, uczniowie zdobywać będą wiedzę z zakresu budowy, działania i obsługi podstawowych obrabiarek do drewna. Prowadzone też będą zajęcia doskonalące praktyczne umiejętności w mechanicznej obróbce drewna na obrabiarkach.

4.      Sala obrabiarki sterowanej komputerowo – miejsce do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dot. budowy, zasad działania i wykorzystania wielofunkcyjnych obrabiarek do drewna sterowanych komputerowo. W wyposażeniu sali znajdzie się numerycznie sterowana obrabiarka CNC, komputer sterujący, laserowy ploter wypalający. 

5.      Wyremontowane zostaną także: warsztat przy magazynie tarcicy oraz narzędziownia.

Właśnie ogłosiliśmy przetarg na realizację tego zadania. Wykonawca będzie miał ok. 10 miesięcy na realizację inwestycji, od momentu podpisania umowy. W zeszłych latach odbył się pierwszy etap modernizacji warsztatów, który obejmował m.in. pomieszczenia pełniące funkcję przygotowawczą, lakiernię i suszarnię.  

Wsparcie unijne na fach w ręku 

Miasto w 2020 roku pozyskało blisko 8 mln zł dofinansowania na inwestycje w szkołach zawodowych, w tym na kontynuację prac w Zespole Szkół Drzewnych. Drugi projekt dotyczy modernizacji i wyposażenia pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Handlowych, w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych oraz w Zespole Szkół Samochodowych. Pieniądze na to zadanie pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i zgodnie z zapowiedziami urzędu marszałkowskiego finansowanie inwestycji nie jest zagrożone.