logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe rowerowe drogi w Fordonie
Trwają prace przy budowie nowej drogi rowerowej w Fordonie. Asfaltowa ścieżka powstaje wzdłuż ul. gen. Wł. Andersa, na odcinku od ul. Palińskiego do ronda przy ul. GOPRU-u. Ciąg pieszo-rowerowy, powstaje również wzdłuż Wisły w Starym Fordonie. Przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do kolejnego etapu rozbudowy ul. Fordońskiej o rowerową infrastrukturę.


Wkrótce nowa droga rowerowa o długości około 200 metrów połączy istniejące odcinki ciągów pieszo-rowerowych pomiędzy ulicą Kasztelańską i Palińskiego oraz od ul. GOPR-u w kierunku Terenów Nadwiślańskich.  W kolejnym etapie wzdłuż ul. Andersa powstanie również 600-metrowy odcinek ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Kasztelańskiej do Skarżyńskiego. Koncepcja zakłada wykonanie ciągu o szerokości 3 metrów z betonu asfaltowego. W pierwszym przetargu ze względu na bardzo wysokie ceny przekraczające środki na zamówienie nie było możliwości wyboru wykonawcy prac budowlanych. Jesienią planowane jest powtórzenia postępowania. Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Ścieżka wzdłuż Wisły

W ramach rewitalizacji Starego Fordonu przebudowywana jest również ul. Promenada, która stanie się ważnym połączeniem dla rowerzystów. Powstaną też dojazdy w formie dróg rowerowych do budowanego nabrzeża nad Wisłą. Część ulicy Promenada od ul. Frycza-Modrzewskiego do wału wiślanego w rejonie ul. Rybaki będzie miała natomiast charakter traktu pieszo-rowerowego. Prace na tym odcinku są już mocno zaawansowane. Układana jest nawierzchnia jezdni, powstała też konstrukcja większej części odcinka pieszo-rowerowego. W końcowym etapie powstawać dobudowane zostaną ścieżki rowerowe do nabrzeża przecinające tereny rekreacyjne. Cały ciąg będzie miał długość około 800 metrów.
Po wykonaniu prac na ul. Promenada wykonawca rozpocznie roboty na odcinku ul. Nad Wisłą , która obecnie stanowi dojazd na teren budowy. Tam również zaplanowano  ułożenie nowej nawierzchni, budowę chodnika oraz schodów łączących ul. Promenada z okolicą ronda Buxakowskiego.

Kładka nad magistralą

Wiosną na ul. Fordońskiej zakończyła się remont trasy pieszo-rowerowej pomiędzy ul. Kapliczną i Inflancką. By cały ciąg zyskał spójność, konieczne są jeszcze między innymi: przebudowa skrzyżowania Fordońskiej z Sochaczewską oraz budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi magistrali węglowej. Prace nad niezbędną dokumentacją już trwają. Dodatkowo projektanci pracują też nad wstępną dokumentacją dla odcinka w kierunku mostu Fordońskiego oraz wzdłuż ulicy Kasztelańskiej. Prace projektowe  kosztują prawie 300 tysięcy złotych i zakończą się wiosną przyszłego roku. W tym roku planowane jest także powtórzenie przetargu na opracowanie koncepcji budowy infrastruktury rowerowej  m.in. wzdłuż ulic Sudeckiej, Wyzwolenia i Pelplińskiej.

Warto wiedzieć

W tym roku w budżecie miasta na rowerowe inwestycje zabezpieczonych zostało około  30 mln zł. Rowerzyści mogą już korzystać z nowych  ścieżek przy ulicy Zalew, Fordońskiej, wiadukcie WOŚP. Kończy się budowa kontrapasa na ul. W. Bełzy. Zaawansowane prace prowadzone są przy rozbudowie ul. Smukalskiej oraz ul. Jeździeckiej.  Więcej informacji o wszystkich planowanych rowerowych inwestycjach na terenie miasta w tym roku  znajduje się w tekście „Rowerowe inwestycje w 2022 roku”. Łącznie mamy w Bydgoszczy  już ponad 120 kilometrów rowerowych dróg.