logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowe pomniki przyrody – buk „Marek” i topole "Gabrieli"
Rada Miasta ustanowiła nowe pomniki przyrody. Buk znajdujący się w Parku Kazimierza Wielkiego został nazwany na cześć wieloletniego konserwatora przyrody Pana Marka Wilcza. Z kolei „Topole Gabrieli” to okazało skupisko czterech topól szarych, które znajdują się na Glinkach.


W Parku Kazimierza Wielkiego rośnie drzewo wyróżniające się wśród innych drzew tego gatunku. To buk pospolity, który na dzisiejszej sesji Rady Miasta (27 lutego) został ustanowiony pomnikiem przyrody. Ponad 25 metrowe drzewo, którego obwód pnia mierzy ponad 3 metry ma wyjątkowe walory przyrodnicze i estetyczne. Jest to najokazalsze znane drzewo tego gatunku odmiany czerwonolistnej w Bydgoszczy. Ten jedyny tak duży okaz w mieście charakteryzuje się niskorozgałęziającą się, rozłożystą i symetrycznie rozwiniętą koroną. Nadanie pomnikowi przyrody imienia „Marek” jest uhonorowaniem i upamiętnieniem Pana Marka Wilcza (ur.18 stycznia 1959 r., zm. 26 czerwca 1999 r.) wieloletniego Konserwatora Przyrody w Bydgoszczy, działającego na terenie Bydgoszczy i byłego województwa bydgoskiego. Dzięki Jego działalności i staraniom ustanowiono większość pomników przyrody w Bydgoszczy, a także liczne inne formy ochrony przyrody w granicach miasta i w byłym województwie bydgoskim oraz obecnym kujawsko –pomorskim (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne).

Kolejnym pomnikiem przyrody ustanowionym na sesji Rady Miasta (27 lutego) są cztery okazałe topole szare, które rosną przy ul. Ducha Świętego. Te 30 metrowe drzewa mogą pochwalić się obwodami pnia od 3,5 do ponad 4 metrów. W celu ochrony tych okazałych gatunków, które występują rzadko w mieście ustanowiono pomnik przyrody „Topole Gabrieli” na cześć imienia mamy wnioskodawcy.  Utworzenie pomnika przyrody przyczyni się do ochrony tego okazałego drzewa, poprzez zapewnienie cięć sanitarnych oraz korekcyjnych.

Warto wiedzieć:

Obecnie w Bydgoszczy mamy 96 pomników przyrody. Drzewa rozmieszczone są na terenie całej Bydgoszczy. Jednak ich największe nagromadzenie znajduje się w centralnej części miasta. Zachęcamy Państwa także do wybrania się na spacer trasą ścieżki dydaktycznej „Pomniki przyrody centrum Bydgoszczy”. Folder o bydgoskich pomnikach przyrody znajduje się TUTAJ.