logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe mosty. Zmiany w ruchu na ul. Kazimierza Wielkiego i Toruńskiej. Raport nr 14
W piątek (1 kwietnia) wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu przy moście Kazimierza Wielkiego i na ul. Toruńskiej. Utrudnienia na ul. Kazimierza Wielkiego umożliwią m.in. budowę dojazdów do przyczółków nowych mostów od strony ul. Toruńskiej. Natomiast utrudnienia na ul. Toruńskiej umożliwiają przebudowę układu torowego Toruńska-Perłowa. Rozpoczęły się też typowe prace drogowe przy budowie nowej północnej jezdni ul. Fordońskiej.


Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia drogi południowo-wschodniej ul. Kazimierza Wielkiego. Przeplotka ruchu zostanie przesunięta bliżej skrzyżowania z Toruńską. Pojawią się dodatkowe zwężenia.

Równocześnie rozpoczną się przygotowania do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na jezdni południowej ul. Toruńskiej, przy Perłowej. W związku z tym wystąpią miejscowe przewężenia na odcinku ul. Toruńskiej od MWIK do ul. Nowotoruńskiej.
W kolejnym etapie planowane jest natomiast tymczasowe zamknięcie jezdni południowej ul. Toruńskiej na wysokości Perłowej i wprowadzenie dwukierunkowego ruchu na jezdni północnej. Ruch tramwajowy będzie odbywał się na tym odcinku bez zmian.

W ubiegłym tygodniu zakończyły się natomiast główne prace związane z sieciami podziemnymi na północnej stronie ulicy Fordońskiej. Wykonawca rozpoczął teraz prace drogowe przy budowie nowej jezdni. Przygotowywane jest koryto pod jezdnię drogi i torowiska na północnej stronie ulicy ul. Fordońskiej.

Trwają również kolejne roboty przy podporach nowych mostów. Betonowane są między innym głowice filarów. Zaawansowane prace przy przebudowie infrastruktury podziemnej realizowane są w obrębie skrzyżowania ul. Toruńskiej z Perłową.

Budowa nowych mostów, które usprawnią ruch między Kapuściskami i Bartodziejami to obecnie największa miejska inwestycja. Tylko prace budowlane pochłoną ponad 153 mln złotych. Inwestycja została uruchomiana po zakończeniu kilku innych dużych zadań: zakończonej rozbudowie ulicy Kujawskiej oraz budowie systemu buspasów. Te zadania również zostały sfinansowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wszystkie tego typu projekty musimy zakończyć i rozliczyć do końca 2023 roku.