logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe mosty. Ważne zmiany w ruchu. Raport nr 14
Wraz z budową nowym mostów modernizowany jest również węzeł tramwajowy przy ul. Perłowej wraz ze skrzyżowaniem. Kolejny etap prac będzie wiązał się z istotną zmianą w organizacji ruchu na ul. Toruńskiej. Od poniedziałku (11 kwietnia) od siedziby MWIK do ul. Nowotoruńskiej kierowcy tymczasowo poruszać będą się jedną jezdnią.


Obecnie na styku ulic Toruńskiej i Perłowej trwają prace przy usuwaniu kolizji energetycznych. W przyszłym tygodniu wykonawca rozpocznie kolejny etap robót związany m.in. z kontynuacją prac przy uzbrojeniu podziemnym i przebudową jezdni. Pozwoli to docelowo na włączenia przyszłego torowiska na ul. Perłowej do ul. Toruńskiej.

Od poniedziałku (11 kwietnia)  ruch pojazdów w obu kierunkach pomiędzy siedzibą MWIK i skrzyżowaniem z Nowotoruńską zostanie poprowadzony jezdnią północną. Jezdnia południowa zostanie zamknięta. Powstanie  tymczasowe rondo na wysokości miejskich wodociągów oraz tymczasowy przejazd przez torowisko na wysokości skrzyżowania Toruńska – Nowotoruńska. Kierowcy jadący ul. Spokojną będą mogli dojechać do tymczasowego ronda jezdnią południową. Kierowcy jadący ulicą Toruńską od strony centrum do ul. Kazimierza Wielkiego będą mogli dojechać wyłącznie ul. Nowotoruńską. Wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo w dalszą część ul. Toruńskiej (na wysokości ul. Filmowej).

Drogowcy apelują o zachowanie większej ostrożności, szczególnie w momencie przejazdu przez czynne torowisko ul. Toruńskiej. Utrudnienia związane z przebudową torowiska i jezdni południowej ul. Toruńskiej w obszarze ul. Perłowej zakończą się jesienią. Na przejazd ul. Toruńską warto zarezerwować więcej czasu.

Dzięki przebudowie wokół skrzyżowania Toruńska-Perłowa powstaną między innymi nowe drogi rowerowe. Odnowione zostaną nawierzchnie chodników. Ważnym elementem zmian będzie modernizacja peronów przystankowych. Przystanki w ciągu ul. Toruńskiej zostaną przesunięte za rozjazdy tramwajowe, co ułatwi przesiadki. Nową konstrukcję jezdni i nawierzchnię otrzyma odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą Spokojna do skrzyżowania z Perłową. Wyposażony zostanie on w energooszczędne oświetlenie. Ruchem tak jak obecnie kierować będzie sygnalizacja świetlna. Poza tym przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. cześć ul. Perłowej).