logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe mosty nad Brdą. Pierwszy pomost połączy dwa brzegi. Raport nr 17
W tym miesiącu zmontowane zostaną obie części konstrukcyjne nowego mostu tramwajowego nad Brdą. Równocześnie wykonawca prowadzi szereg prac m.in. przy przebudowie północnej jezdni ul. Fordońskiej i biegnącym wzdłuż niej torowisku. Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć.


Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa obiekty mostowe. Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami.

Most tramwajowy o długości 255 metrów,  będzie nieco dłuższy niż przeprawa samochodów (253 metry). Obiekt będzie miał charakter konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej liczącej 5 przęseł.

Stalowe dźwigary zostały wcześniej przygotowane przez wykonawcę i montowane są na placu budowy, a następnie nasuwane na podpory. Prace te prowadzono po obu stronach rzeki. Do końca sierpnia obie części zetkną się nad środkiem rzeki. Umożliwi to początek prac nad płytą mostu.

Inwestycja wiąże się też z dużą przebudową skrzyżowania ulic Fordońskiej, Łęczyckiej i Kazimierza Wielkiego. W ostatnich tygodniach wykonawca przygotował między innymi podbudowę pod nową jednię ulicy Fordońskiej oraz północną część torowiska.

Ustawione zostały słupy trakcyjne i krawężniki. Rozpoczęto układanie podkładów oraz warstw bitumicznych przy jezdniach.

Intensywne prace trwają przy betonowej  płycie pod przejazdy tramwajowe. Wczesną jesienią planowane jest udostępnienie do ruchu części nowych jezdni i torowisk. Pozwoli to rozpocząć przebudowę południowej części skrzyżowania ul. Fordońskiej z Kazimierza Wielkiego.

Po wybudowaniu układu torowego w tej części Bydgoszczy oraz na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Toruńskiej możliwe będzie też rozpoczęcie prac przy budowie rozjazdów na połączeniu ulicy Toruńskiej ze modernizowanym torowiskiem wzdłuż ul. Perłowej.

Budowa nowych mostów, które usprawnią ruch między Kapuściskami i Bartodziejami to obecnie największa miejska inwestycja. Tylko prace budowlane pochłoną ponad 153 mln złotych.

Inwestycja została uruchomiana po zakończeniu kilku innych dużych zadań: zakończonej rozbudowie ulicy Kujawskiej oraz budowie systemu buspasów. Te zadania również zostały sfinansowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wszystkie tego typu projekty musimy zakończyć i rozliczyć do końca 2023 roku.