logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Nowe mieszkania na Jachicach
Jesienią zakończy się modernizacja dwóch miejskich budynków przy ul. Saperów 207-209. Powstanie w nich łącznie 13 mieszkań socjalnych. Inwestycja kosztuje 2,4 mln zł. Pozyskaliśmy na nią unijne wsparcie.


Projekt realizowany na Jachicach polega na przebudowie dwóch starych budynków wielorodzinnych. Wyższy od strony południowej składa się z 4 kondygnacji (łącznie z piwnicą i poddaszem), a drugi od strony północnej jest o jedno piętro niższy. Konstrukcje obiektów była w dobrym stanie technicznym, ale budynki wymagały szeregu prac przy dociepleniu oraz remoncie wnętrz. Obecnie prace zmierzają do finiszu. Trwa m.in. wykonywanie nowej elewacji. Wyeksponowane będą na niej architektoniczne zdobienia takie jak łuki nadokienne w formie cegieł, gzymsy, drewniana stolarka od strony frontowej czy wykusz z charakterystycznymi belkami. W środku trwają roboty wykończeniowe. W budynkach ostatecznie powstanie 13 samodzielnych lokali, w tym dwa całkowicie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Finisz prac i odbiory planowane są na październik.

Inwestycja kosztuje 2,4 mln zł. Wcześniej na jej realizację miasto pozyskało 1,6 mln zł z funduszy unijnych (Regionalnego Programu Operacyjnego). Zgodnie z zasadami najmu tego typu lokali będą mogły zamieszkać tam osoby wcześniej zajmujące lokal socjalny, które m.in. regularnie opłacały czynsz i utrzymywały dotychczasowe mieszkania w należytym porządku.

Jednocześnie spółka ADM realizuje też drugi projekt związany ze stworzeniem  6 mieszkań wspomagających w komunalnych budynkach na Okolu i Wilczaku. W ostatnich latach miasto budowało nowe mieszkania socjalne, również w Brdyujściu i na Kapuściskach. W zeszłym roku zakończyła się m.in. przebudowa  budynku przy ul. Techników 2. Przygotowywane są również kolejne projekty związane z tworzeniem mieszkań socjalnych.