logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowe kulturalne centrum Okola
Rozpoczęły się przygotowania do zmiany funkcji dawnego przedszkola na Okolu. Budynek przy ul. Staroszkolnej 10 ma pełnić funkcję Centrum Edukacyjno-Społecznego. W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja projektowa.


Wiekowy budynek z czerwonej cegły przez wiele lat pełnił funkcje przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne. Teraz zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców ma zyskać nową funkcje. Planowane jest w nim utworzenie Centrum Edukacyjno-Społecznego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. Do odnowionego obiektu ma przenieść się m.in. Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego. Aktualnie ta placówka mieści się w niewielkim  budynku przy III Liceum Ogólnokształcącym, co mocno ogranicza jego rozwój. Brakuje miejsca na wystawy czasowe i warsztaty. Muzeum pozyskuje też coraz więcej eksponatów. Nowy obiekt będzie spełniał nie tylko funkcje interaktywnego muzeum, ale również stanie się ośrodkiem edukacyjno - kulturalnym dla całego osiedla.

Wstępna koncepcja przygotowana została  m.in. przez kustosza Muzeum Kanału Bydgoskiego, Tomasza Izajasza. Zakłada ona na parterze funkcjonowanie sali ekspozycyjnej ze stała wystawą muzeum. Na tej kondygnacji zlokalizowane będą też pomieszczenia socjalno-gospodarcze, duża sala warsztatowa i toalety. Na piętrze przewiduje się sale wystawiennicze na ekspozycje czasowe i sale warsztatowe. Poddasze zająłby m.in.  magazyn i gabinety (pełniące również funkcję sali konferencyjnej).

Zagospodarowany zostałby również teren wokół obiektu. Na zapleczu działki planowany jest parking, tereny zielone i wiata na sprzęt wodny. Autorzy koncepcji założyli, że w tym miejscu można by wypożyczać łodzie i kajaki. Wpisywałoby się to w działania związane z rewitalizacja Kanału Bydgoskiego.

Zakres przebudowy na pewno będzie wiązał się z remontem elewacji, naprawą bądź wymianą konstrukcji dachu, przebudową ścian działowych oraz  instalacji. Konieczne będzie też wyposażenie obiektu w sprzęt.

W pierwszej kolejności ze środków miasta wykonana zostanie niezbędna dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku. Określi ona dokładny zakres koniecznych prac oraz ich szacowany koszt. Obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Jej przygotowanie od podpisania umowy zajmie około roku.
Inwestycja planowana jest do realizacji w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji. Warto podkreślić, że częścią inwestycji na Okolu będzie  szereg projektów społecznych, m.in. zajęcia pozalekcyjne, integracyjne, wydarzenia kulturalne.

Dużo zmian na Okolu

Na Okolu realizowany jest szereg innych projektów wzmacniających rewitalizację tej części miasta. Kontynuowana jest odnowa i wyposażanie w nowe atrakcje parków nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz przy placu Chełmińskim. W ubiegłym roku w oparciu o środki miasta przebudowano szereg budynków  komunalnych przy ul. Jasnej. Trwa termomodernizacja szkoły przy ul. Staroszkolnej. Zaawansowana jest przebudowa ul. Grunwaldzkiej, która ma stać się bezpieczną arterią dla rowerzystów i pieszych (drogi rowerowe, bezpieczne przejścia dla pieszych). Planowane są prace przy  renowacji  brzegów Kanału Bydgoskiego. Budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zyska  natomiast salę rehabilitacyjno-sportową.  Okole to również osiedle, gdzie nadzór budowlany nakazał przeprowadzenie szeregu prac przy elewacjach kamienic. Miejskie dotacje na zabytki trafiły też prace konserwatorskie w budynku dawnego teatru rewiowego przy ul. Wrocławskiej. Po remoncie właściciel obiektu chce przywrócić mu również funkcje kulturalne. Szereg projektów na Okolu w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji zamierza realizować również Wyższa Szkoła Gospodarki.