logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nielegalny strajk. Utrudnienia w komunikacji
Dziś (24 czerwca) autobusy i tramwaje obsługiwane przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne (MZK) nie wyjechały na bydgoskie ulice. Po mieście kursują tylko linie autobusowe obsługiwane przez drugiego operatora. Strajk jest nielegalny.


Linie nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 64, 65, 68, 71, 74, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ZaT i ZaT8 nie wyjechały na trasy. Bez zmian funkcjonują tylko linie autobusowe obsługiwane przez operatora Irex Trans tj. 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76 i 85.

Spór toczy się między załogą MZK a Zarządem Spółki i dotyczy wynagrodzeń. Miasto Bydgoszcz nie jest stroną tego sporu. Miasto Bydgoszcz reguluje płatności na rzecz MZK zgodnie z zawartymi umowami, w których są określone stawki jednostkowe za tzw. wozokilometr.

Strajk jest nielegalny. Zgodnie z ustawami krajowymi powinny być m.in. mediacje lub strajk ostrzegawczy. Nie można blokować firmy działającej na rzecz mieszkańców, bez dochowania procedur wynikających z prawa krajowego. Złamano porozumienie zawarte w 2021r. między miastem, związkami zawodowymi, spółką przy udziale zewnętrznego mediatora. ZDMiKP zamawiający usługi przewozowe nie został oficjalnie poinformowany o jakichkolwiek planach protestu ze strony pracowników MZK. Wystąpił jednocześnie do kierownictwa MZK o podjęcie niezbędnych działań w zakresie zapewnienia ciągłości utrzymania transportu publicznego na terenie Miasta w przypadku protestu ich pracowników.

Więcej informacji o aktualnej sytuacji związanej z bieżącym funkcjonowaniem komunikacji znajduje się na stronie ZDMIKP.