logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nasze Młyny i Teatr w konkursie. Głosowanie trwa
Przypominamy, że zrewitalizowane gmachy Młynów Rothera oraz Teatru Kameralnego trafiły do II etapu konkursu "Top Inwestycje Komunalne 2022". Zachęcamy do oddania głosu na nasze projekty, które znów zdobią Salon Bydgoszczy. Głosowanie Czytelników Portalu Samorządowego trwa do 15 kwietnia.


Rewitalizacja Młynów Rothera oraz Teatru Kameralnego znalazła się wśród 25 inwestycji, które zdaniem jury warto wskazywać jako przykłady ciekawych zadań prorozwojowych. Jury wybrało do II etapu konkursu zadania oceniając m.in. ich walory estetyczne, wartość w stosunku do budżetu,  współpracę z lokalną społecznością, montaż finansowy i aktywne gospodarowanie majątkiem. Spośród 25 nominowanych obiektów  Rada Konsultacyjna konkursu wybierze 10 laureatów. Do 15 kwietnia do godz. 12.00 trwa również głosowanie czytelników. Inwestycja, która otrzyma najwięcej głosów zostanie uhonorowana nagrodą specjalną od czytelników. Głosować można na stronie https://www.portalsamorzadowy.pl/

Rewitalizacja Teatru Kameralnego

Inwestycja obejmowała przystosowanie istniejących dawnych obiektów do pełnienia funkcji kulturalno-edukacyjnych. W ramach robót budowlanych wykonano rozbudowę i przebudowę zespołu budynków Teatru Kameralnego (budynku zabytkowego rejestrowego oraz budynku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków) wraz z rozbiórką zabudowy kolidującej oraz rozbudową i budową infrastruktury towarzyszącej.

W efekcie powyższych prac powstał obiekt o powierzchni zabudowy ponad 1000 mkw., częściowo podpiwniczony, 4-kondygnacyjny. W przebudowanym i rozbudowanym budynku Teatru Kameralnego zlokalizowano m.in. salę teatralną ze sceną o powierzchni 226 mkw. i widownią mieszczącą 234 osoby wraz z kuluarami, salami prób oraz salą wielofunkcyjną na 50 osób.

Budynek wyposażony został w podnośniki oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami, urządzenia technologii sceny, m.in. obrotową scenę, zapadnię sceniczną, sztankiety z wyciągarkami, pełną akustykę widowni oraz sceny, portal sceniczny, system inspicjenta oraz najnowsze wyposażenie z zakresu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.

  • Wartość inwestycji: 30,4 mln zł
  • Data zakończenia inwestycji: 30.09.2021 r. (pozwolenie na użytkowanie)
  • Finansowanie inwestycji: środki unijne z RPO - 12,4 mln zł, wkład własny

Rewitalizacja Młynów Rothera na Wyspie Młyńskiej

Inwestycja polegała na wykonaniu robót budowlano-konserwatorskich oraz montażowych. W zabytkowym kompleksie budynków Młyna Rothera obejmujących obiekt młyna, spichrzy: zbożowego oraz mącznego i tzw. łazienek, w tym również rozbudowę kompleksu o garaż, zlokalizowane nad garażem tarasy z budynkiem kawiarni i fontannę. Inwestycja realizowana była w latach 2015-2021 i została rozpoczęta od robót zabezpieczających zabytkową substancję obiektu przejętego przez Miasto Bydgoszcz w 2014 roku.

Główne roboty budowlane i prace konserwatorskie przeprowadzone zostały natomiast w latach 2018-2021. W ramach wykonanych prac w kompleksie zaplanowano przestrzeń kulturalno-edukacyjną prowadzoną przez samorządową instytucję kultury pn. „Park Kultury”. Kompleks mieści sale wystawiennicze przeznaczone na wystawy stałe i tymczasowe, sale konferencyjne, edukacyjne, warsztatowe, pomieszczenia biurowe i techniczne. W kompleksie funkcjonować będą również dwie dwukondygnacyjne restauracje, kawiarnia (na tarasie) oraz mała gastronomia w budynku tzw. łazienek. Na dachu budynku młyna zlokalizowano otwarty taras widokowy.

  • Wartość inwestycji: 110,4 mln zł
  • Data zakończenia inwestycji: kwiecień 2021 r. (pozwolenie na użytkowanie)
  • Finansowanie inwestycji: środki unijne z POIiŚ – 13,5 mln zł i RPO - 10,5 mln zł, wkład własny