logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Na spacer do Botanika
Od dnia 23 kwietnia można wybrać się na spacer do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ogród jest otwarty we wtorki i czwartki w godz. 9:00 – 13:00.


Na terenie Ogrodu Botanicznego UKW obowiązują ogólnokrajowe przepisy związane z zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce, w tym szczególnie: obowiązek zasłaniania ust i nosa, zasada utrzymania dystansu co najmniej 2 m od innych osób z wyjątkiem rodziców/opiekunów z dziećmi, przebywanie dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką dorosłych, unikanie zgromadzeń ludzi. Uczelnia informuje, że sprzęty ogrodowe, np. ławki, nie są dezynfekowane i korzystając z nich należy przestrzegać zasad sanitarnych.

Warto wiedzieć:
Ogród Botaniczny UKW obchodzi w tym roku swoje 90-lecie. Historia Ogrodu sięga roku 1930, kiedy otwarty został jako Szkolny Ogród Botaniczny. Po II wojnie światowej zyskał na powierzchni i znaczeniu, stając się Miejskim Ogrodem Botanicznym. Rozwój działalności naukowej pozwolił na włącznie Ogrodu w 1951 roku do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. W roku 1977 Instytut przeniósł swoje kolekcje do nowej lokalizacji, a dotychczasowy, tradycyjny bydgoski „botanik” został przekształcony w ogólnodostępny park miejski. Stopniowy powrót do dawnej świetności rozpoczął się od nadania Ogrodowi statusu pomnika przyrody „Arboretum” w roku 1995, ale dopiero przejęcie tego terenu przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w roku 1999 sprawiło, że Ogród rozkwitł na nowo. Życzymy Państwu i sobie, aby nadchodzące lata były dla Ogrodu Botanicznego UKW jeszcze lepsze, abyśmy wspólnie mogli czerpać radość z tego skrawka zieleni i ostoi ptaków w centrum miasta.