logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Modernizacja wiaduktu. Na Leśne objazdem. Raport nr 4
Trwa rozbiórka starego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej. Demontowane są elementy obiektu. Na budowę zjeżdża ciężki sprzęt. W poniedziałek (17 października) w związku z kolejnym etapem prac zamknięty zostanie przejazd pod obiektem i tym samym dojazd do ul. Modrzewiowej.


Obecnie ruch pojazdów prowadzony jest dwukierunkowo sąsiednim wiaduktem im. J. Nowaka-Jeziorańskiego. Pozwala to wykonawcy prowadzić prace rozbiórkowe istniejącego zachodniego wiaduktu nad torami kolejowymi. Rozebrana została nawierzchnia bitumiczna, wykonano tymczasowy przejazd od strony kościoła do ul. Armii Krajowej (w związku z zaplanowanym na poniedziałek zamknięciem dojazdu do ul. Modrzewiowej), a jeszcze w tym tygodniu powinno rozpocząć się palowanie za przyczółkami istniejącego wiaduktu. Na osiedle Leśne będzie można dojechać objazdem wybierając ul. Kamienną.

Wyzwaniem dla wykonawcy jest prowadzenie robót nad torami – Spółka PKP PLK zaostrzyła warunki i tak zwane wyłączenia kolejowe będą krótsze niż zapowiadano. To czas pomiędzy przejazdami pociągów, w którym wyłącza się trakcję elektryczną, by umożliwić wykonywanie robót budowlanych. Z uwagi na intensywny ruch kolejowy (przebiegają tędy aż trzy linie kolejowe, w tym jedna do Warszawy, a druga to magistrala węglowa), takie wyłączenia są możliwe jedynie w nocy.Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe. Konstrukcja nadal będzie posiadała 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go też do potrzeb pieszych i rowerzystów. Długość gwarancji to 15 lat. Wartość zadania to prawie 30 mln zł.

Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót prace budowlane potrwają około roku. Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego.