logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Młodzi artyści o relacjach międzyludzkich
Zapraszamy na wystawę prac w ramach V Międzynarodowego Trienalle Grafiki im. Leona Wyczółkowskiego "Pomiędzy nami". W wernisażu, który odbył się we wtorek 14 czerwca wzięła udział zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz.


W tym roku przypada 170. rocznica urodzin Leona Wyczółkowskiego, którego wkład w rozwój grafiki warsztatowej na trwałe zapisał się w historii sztuki polskiej. Z tej okazji Muzeum Okręgowe imienia artysty zapraszam na wystawę pokonkursową V. Triennale „Pomiędzy Nami” organizowanego przez Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

Temat tej edycji miał sprowokować młodych artystów, by w swoich pracach podjęli próbę uchwycenia zmian szeroko pojmowanej rzeczywistości i relacji międzyludzkich.
Tradycją jest, że w każdej odsłonie triennale szkoła proponuje tematy zaangażowane społecznie i w dziejące się sprawy świata.

- Po przeglądzie nadesłanych grafik zauważamy, że temat „POMIĘDZY NAMI” rozwinął i pobudził w młodych artystach szeroki wachlarz interpretacji tego krótkiego i zdawałoby się banalnego hasła - twierdzą organizatorzy. - Mamy wrażenie, że właśnie ta aktualna trudna do przewidzenia rzeczywistość i niepewność kierunku, jaki obierze otaczający nas świat pobudziła kreatywność twórców w próbach uchwycenia zachodzących zmian wokół nas, wyrażenia lęków, frustracji, nadziei, oczekiwań i przełożenia tych wszystkich zjawisk na artystyczną formę.

Wernisaż wystawy odbył się we wtorek, 14 czerwca. Wzięła w nim udział zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz. Wystawa znajduje się w MOB, ul. Gdańska 4. Będzie dostępna dla zwiedzających do końca wakacji.