logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Miliony na wodociągowe inwestycje
Tylko w tym roku Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zarezerwowały na inwestycje około 125 milionów zł. Pozwolą one między innymi kontynuować budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej. Powstaną też nowe odcinki sieci wodociągowej w miejscach, gdzie lokowana jest nowa zabudowa.


Największym zadaniem inwestycyjnym komunalnej spółki jest kontynuacja projektu „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. To przedsięwzięcie wieloletnie (czas realizacji 2017- 2021), współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Projekt obejmuje renowację ok. 90 km istniejącej kanalizacji deszczowej oraz budowę nowych elementów systemu kanalizacji deszczowej, takich jak: kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne, retencje kanałowe, urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe, wyloty do odbiorników (rzek, stawów, itp.) oraz adaptację istniejących zbiorników naturalnych do retencjonowania wód opadowych i wykonanie instalacji do nawadniania terenów zielonych.

Dzięki tej inwestycji zniknie większość problemów związanych z zalewaniem ulic. Bydgoszcz stanie się miastem bardziej odpornym na zmiany klimatyczne. Projekt jest realizowany w 26 zlewniach wód deszczowych, które zlokalizowane są głównie na terenie osiedli/dzielnic: Bocianowo, Śródmieście, Bielawy, Jary, Błonie, Wilczak, Stare Miasto, Szwederowo, Bartodzieje, Jachcice, Piaski, Osowa Góra, Kapuściska, Babia Wieś, Fordon, Brdyujście, Leśne, Zawisza, Skrzetusko, Górzyskowo, Biedaszkowo. Wartość tej inwestycji to około 266 mln zł. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi  około 258 mln zł netto. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi to około 154,8 mln zł.

Spółka zaplanowała również szereg inwestycji w oparciu o środki własne. Nowe sieci wodociągowe ułożone zostaną między innymi w rejonie ulic: Lisia - Sicieńska, drogi dojazdowej od ul. Smukalskiej, ul. Rybaki, sięgacza na wys. Fordońskiej 428, ul. Boguszy z Kościelca - Janka z Płonkowa - Niemierzy - Otta Żyrowica - Janusza Wojsława, rejonie ulic Tatrzańska - Karkonowska, ul. Kutermaka. Ponadto dokończona zostanie budowa magistral wodociągowych na ul. Chemicznej i w rejonie ul. Inowrocławska - Biedaszkowo – Górzyskowo.

Rury i urządzenia kanalizacji sanitarnej będą natomiast układane w rejonie ulic Lisia-Sicieńska, ul. Jachtowej,  ul. Pałubickiego -Wardyńskiego, ulic Rybaki - Promenada, rejonie ulic  Boguszy z Kościelca - Janka z Płonkowa - Niemierzy, Otta Żyrowica - Janusza Wojsława, rejonie ulic Tatrzańska - Karkonowska, ul. Kutermaka. Poza tym zakończona zostanie budowa kanalizacji na osiedlu ogrodów działkowych w Janowie (ul. Meysnera, Olimpijska, Biwakowa, Relaksowa). Umożliwi to zlikwidowanie  na terenach, które znajdują się w strefie ochrony ujęcia wody Czyżkówko ponad tysiąc zbiorników bezodpływowych.