logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Milion złotych oszczędności dzięki panelom słonecznym
Zamawiamy kolejne instalacje fotowoltaiczne na miejskich budynkach. Darmowy prąd ze słońca popłynie z obiektów sportowych, żłobków i szkół. Na realizację tych ekologicznych rozwiązań w mieście pozyskaliśmy dofinansowanie unijne. Przy obecnych cenach prądu szacujemy milion złotych oszczędności rocznie na wszystkich miejskich instalacjach.


Lista 45 miejskich instalacji fotowoltaicznych rozszerzy się o 11 nowych mini-elektrowni o łącznej mocy 360kW. Zadanie jest współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dzięki realizacji tej inwestycji przekroczymy 1 MW mocy zainstalowanej w mieście na budynkach publicznych. Przy realizowaniu tego typu przedsięwzięć zależy nam, aby cały pozyskany prąd był wykorzystywany na potrzeby obiektu, ponieważ są to największe oszczędności.

Świeci słońce i płynie prąd

Nowe instalacje będą w pełni zautomatyzowane, niewymagające zaangażowania człowieka. Zamówienie, w trzech pakietach, obejmuje instalację OZE na obiektach sportowych: hali SISU Arena przy ul Toruńskiej 59 (20kW), kompleksie sportowym Zawiszy, przy ul. Gdańskiej 163 (48 kW), kompleksie sportowym przy ul. Słowiańskiej (79,6kW) oraz hali sportowej przy ul. Kromera 11 (46,8kW).

W kolejnym pakiecie znalazły się 4 miejskie żłobki: Balbinka przy ul. Bohaterów Westerplatte 4a (19,2kW), Biedroneczka przy ul. Brzozowej 28 (20kW), Żaczek przy ul. Gierczak 8 (30kW), żłobek integracyjny przy ul. Stawowej 1c (20kW).

Trzeci pakiet obejmuje szkoły: ZS Elektrycznych przy ul. Stawowej 41 (24kW), ZS Mechanicznych nr 1 przy ul. Świętej Trójcy 37 (20kW), SP nr 46 przy ul. Kombatantów 2 (21,6kW).

Podmioty zainteresowane zamontowaniem fotowoltaiki mogą składać oferty do 26 kwietnia. Po wyborze najkorzystniejszej i podpisaniu umowy panele zostaną zamontowane w ciągu 3 miesięcy.

Kolejne montaże paneli fotowoltaicznych odbywają się w ramach nowych inwestycji i modernizacji placówek oświatowych. Obecnie powstaje instalacja o mocy 9kW na budynku żłobka przy ul. Opławieckiej. Darmowy prąd ze słońca popłynie także z nowego basenu na Miedzyniu (28kW).

Warto wiedzieć
Miasto Bydgoszcz posiada w swoich zasobach 43 instalacje fotowoltaiczne oraz 2 instalacje w zasobach spółek miejskich: na biurowcu budynku IDEA w BPPT oraz instalację należącą do KPEC. Łączna wybudowana moc wszystkich 45 instalacji wynosi 796,94 kW . Prognozowana roczna produkcja oscyluje na poziomie 670 116 kWh, co pozwala na oszczędności w 2021 r. w zakupie energii elektrycznej na poziomie ponad 420 tys. zł. Miasto Bydgoszcz przez okres ostatnich 5 lat pozyskało blisko 1,6 mln zł dofinansowania co stanowiło łącznie 45% udziału źródeł finansowania inwestycji, pozostałe 55% stanowił wkład własny. Głównym źródłem  dofinansowania były środki w ramach RPO W-KP na lata 2014-2020. Z zainstalowanej mocy na  poziomie 1 MW szacowane oszczędności wyniosą około 1 mln złotych przy obecnych cenach energii elektrycznej .