logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Masz pomysł na projekt międzynarodowy? Zgłoś się!
Dofinansujemy projekty o szczególnym znaczeniu dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej miasta Bydgoszczy. Wysokość dofinansowania może wynieść do 10 tysięcy złotych. Na wnioski czekamy do 28 lutego br.


Już po raz dziewiąty prowadzimy nabór wniosków o współfinansowanie projektów o szczególnym znaczeniu dla promocji i rozwoju współpracy międzynarodowej Miasta Bydgoszczy. Miasto będzie wspierać projekty o charakterze międzynarodowym, które koncentrują się przede wszystkim na współpracy z miastami partnerskimi oraz z krajami, których honorowe przedstawicielstwa dyplomatyczne mają siedzibę w Bydgoszczy, a także wnioski zakładające współpracę z Polonią. Zachęcamy także do organizacji przedsięwzięć integrujących cudzoziemców mieszkających w naszym mieście.

Przedsięwzięcia, które uzyskają dofinansowanie, powinny być zrealizowane i rozliczone do 30 listopada 2022 roku. Maksymalny poziom środków promocyjnych Miasta nie może być wyższy niż 80% kosztów całego projektu, a kwota dofinansowania nie może przekroczyć 10.000 zł brutto na jeden współfinansowany projekt.

Regulamin oraz wzory potrzebnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Miasta w zakładce: promocja/współpraca z zagranicą

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2022 roku o godzinie 12:00.

Wniosek, Oświadczenie oraz Wykaz projektów zrealizowanych należy wypełnić w edytorze tekstu, podpisać, zeskanować w formacie PDF i przesłać w wyznaczonym terminie pocztą elektroniczną na adres: bp@um.bydgoszcz.pl z tematem wiadomości „WNIOSEK PROMOCYJNY – WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA”.

Zapraszamy do współpracy!