logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Łowcy światła poszukiwani
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego zaprasza do udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Śladami Leona Wyczółkowskiego – łowcy światła”. Tegoroczna tematyka zachęca do pójścia w ślad za patronem Muzeum i poszukiwania promieni świetlnych. Prace można nadsyłać do końca lutego 2020 roku.


Gra światła stała się jedną z najważniejszych wartości w twórczości Leona Wyczółkowskiego. Artysta malował przesycone, nastrojowe pejzaże, m.in. zabytki architektury, pamiątki historyczne, martwe natury, kwiaty. W różnorodnej twórczości próbował przelać na płótno intensywność barw. Bawiąc się światłem i kolorem, zapraszał do refleksyjnych wędrówek w malownicze miejsca. 

Muzeum po raz XIII organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny, który stał się jednym z najbardziej znaczących w Polsce i na stałe zapisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Muzeum. Z roku na rok liczba uczestników rośnie - w poprzedniej edycji udział wzięło ponad 200 osób, nadesłano ponad 500 prac. Ubiegłoroczni uczestnicy mierzyli się z jednym z ulubionych motywów w twórczości naszego patrona – martwą naturą. Podczas tej edycji uczestnicy będą poszukiwali promieni światła. 

Konkurs przeznaczony jest dla osób niezajmujących się fotografią zawodowo. Nie ma ograniczeń wiekowych - uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych do 16 lat i powyżej 16 lat. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, a dzięki przykładom z „motywem światła” podanym na stronie internetowej  będzie można zainspirować się do stworzenia własnych prac.

Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi maksymalnie pięciu prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i maksymalnie 30 x 40 cm. Wszystkie prace powinny zawierać takie dane jak numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie pracy ołówkiem, drukowanymi literami. Do pracy należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum. 

Komplet materiałów należy przesłać w terminie do 29 lutego 2020 r. pocztą na adres: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Grodzka 7-11, 85-109 Bydgoszcz, z dopiskiem: KONKURS ŚLADAMI LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO. Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty bądź elektronicznie o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród (do 29 marca 2020 r.). 

Więcej informacji na stronie: www.muzeum.bydgoszcz.pl