logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Lepszy start w zawodową dorosłość
Ponad 1200 uczniów skorzysta ze wsparcia w ramach projektu „EduAkcja w technikach”. Da im to lepszy start w zawodową dorosłość, a ważnym elementem projektu są pracodawcy.


Projekt „EduAkcja w technikach” realizowany będzie w latach 2017-2019 na terenie trzech powiatów ziemskich, bydgoskiego, nakielskiego i toruńskiego, oraz w Bydgoszczy – miasto jest zresztą liderem przedsięwzięcia. Umowy partnerskie w sprawie realizacji zostały w środę, 18 stycznia, podpisane w bydgoskim ratuszu. Wartość całego projektu to 5 mln zł, z czego 95 proc. stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ok. 2,8 mln zł przypadnie Bydgoszczy, przy wkładzie własnym na poziomie 140 tys. zł.

- Największą zaleta projektu jest wyjście naprzeciw potrzebom pracodawców – podkreśla Maria Wasiak, zastępca prezydenta Bydgoszczy. – Przygotowaliśmy projekt, który w praktyczny sposób przygotuje przyszłego pracownika do postawienia pierwszych kroków na rynku pracy, a jednocześnie da wsparcie pracodawcom w kontaktach z obecnymi uczniami, a ich potencjalnymi pracownikami – dodaje Maria Wasiak. Jak zgodnie podkreślali przedstawiciele wszystkich czterech samorządów, projekt dotyczy kształcenia w zawodach oczekiwanych, a wręcz pożądanych na rynku pracy.

Projekt obejmie ponad 1200 uczniów kształcących się w zawodach: technik elektryk, elektronik, mechatronik, mechanik pojazdów samochodowych, cyfrowych procesów graficznych, logistyk, teleinformatyk, informatyk, fototechnik i technik urządzeń i systemów energii odnawialnej. To odpowiedź na sygnały pracodawców, którzy mają duże problemy ze znalezieniem pracowników posiadających kwalifikacje w tych zawodach. W projekt włączonych zostanie także 80 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz sześciu opiekunów stażystów. Szkoły doposażą swoje pracownie zawodowe, zgodnie z wymogami rynku pracy.

„EduAkcja w technikach” dotyczy 12 szkół wchodzących w skład zespołów: Szkół Chemicznych, Szkół Samochodowych, Szkół Mechanicznych nr 2 i Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy; a także Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim; Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie; Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle; Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle; Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie oraz Zespole Szkół/Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.