logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Lepsze uzbrojenie inwestycyjnych terenów




Trwa uzbrajanie terenów inwestycyjnych na Kapuściskach. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja i Wodociągi do końca roku zamierzają położyć sieci wodociągowe przy ul. Chemicznej od ul. Mokrej do torów kolejowych. Przygotowywane są kolejne zadania.


Na Kapuściskach trwa między innymi układanie sieci wodociągowej  przy budowanych centrach logistycznych. Rury układane są na odcinku blisko 1 kilometra. Dodatkowo powstaje też kanalizacja sanitarna biegnąca wzdłuż ulicy Dachtery.  Oba zadania kosztują łącznie  850 tysięcy złotych. Pozwolą one nie tylko sprawnie funkcjonować obiektom, które wznosi firma Panattoni Europe. Jednocześnie w ten sposób lepiej uzbrojone zostaną działki znajdujące się pomiędzy ulicami Chemiczną, Dachtery i Nowotoruńską, które są wystawione na sprzedaż. Ponadto wykonywany jest projekt dalszego odcinka sieci wodociągowej w ul. Chemicznej do włączenia w ul.  Hutniczej.

Komunalna spółka wybuduje też wodociąg na terenach inwestycyjnych po byłym Zachemie. Latem 2017 roku powinna być gotowa nowa magistrala w ciągu ul. Wojska Polskiego od Chemicznej do dawnej ul. Okrężnej. Wartość tego zadania to około 1,7 mln złotych.



Warto wiedzieć


Miejskie wodociągi oferują inwestorom atrakcyjne nieruchomości na osiedlach Kapuściska i Czersko Polskie. To ponad 135 hektarów pod nowe firmy. Tereny inwestycyjne zlokalizowane wokół ul. Chemicznej. Na osiedlu Kapuściska są one położone  pomiędzy ulicą Mokrą, Chemiczną, linią kolejową i Nowotoruńską. Ich środek przecina nowa ulica Dachtery. Dostępne są działki o powierzchni od 0,2 do 11,3 hektarów. Na Czersku Polskim znajdują się kolejne 4 działki o powierzchni od 0,5 ha do 81 ha.  Te tereny inwestycyjne objęte są miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego „Czersko Polskie – Hutnicza" oraz „Czersko Polskie –  Mokra”. Grunty spełniają standardy jakości gleby oraz składników ziemi dla grupy C, tj. dla terenów przemysłowych, terenów komunikacyjnych oraz użytków kopalnych (zdecydowana większość przebadanych prób spełnia standardy jakości z grupy A i B).  Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie MWIK