logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ledowe latarnie na kolejnych ulicach
Przygotowujemy się do oświetlenia kolejnych bydgoskich ulic. Szereg prac w tym roku zaplanowaliśmy m.in. na osiedlach Jary, Miedzyń, Osowa Góra, Łęgnowo Wieś oraz w Fordonie.


Oświetlenie zamontowane zostanie przede wszystkim na ulicach, gdzie zlokalizowanych jest coraz więcej zabudowań i które stały się ważnymi traktami dla pieszych. Zależy nam również na poprawie bezpieczeństwa wzdłuż ulic, przy których jeszcze nie funkcjonują chodniki. Obecnie trwa przetarg, w którym wyłonieni zostaną wykonawcy odpowiedzialni za zaprojektowanie i budowę oświetlenia następujących ulic:

  •  K. Przerwy Tetmajera na odcinku od ulicy gen. A. Madalińskiego do schodów przy ulicy Tęczowej (Jary)
  • Szczytowej na odcinku od ulicy Pijarów do ulicy Paprociej; (Miedzyń)
  • Waleniowej na odcinku od ulicy M. Kolbego do posesji nr 7 oraz dojazd do posesji nr 3 (Osowa Góra)
  • Sowiej – w kierunku Ibisowej 9 – droga dojazdowa (Osowa Góra)
  • Runowskiej i Żołędowskiej – odcinek dł. 250mb, (Osowa Góra)
  • J. Grussa od posesji nr 20 -  odcinek dł. 300mb (Nowy Fordon)
  • Odrzańskiej (Brdyujście)
  • Pielęgniarskiej – teren nad Wisłą – odcinek dł. 700mb (Stary Fordon)
  • Toruńskiej – odcinek od ostatniego punktu świetlnego do granic miasta – odcinek dł. 700mb (Łęgnowo Wieś)

Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: montaż szaf oświetlenia, montaż latarni ulicznych wraz z podłączeniem; ułożenie kabla, montaż opraw typu LED, sterowników wraz z uruchomienie wybudowanej linii oświetlenia. Prace, po podpisaniu umów z wykonawcami, zostaną zrealizowane w ciągu około 4 miesięcy.