logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kultura i sztuka. Przyznaliśmy dotacje




Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla Bydgoszczy oraz wzmacniających lokalny kapitał kulturowy miasta – konkursy rozstrzygnięte. Dotacje otrzymały także projekty dokumentacyjne i wydawnicze. Łącznie w 2022 roku organizacje pozarządowe realizujące projekty z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego otrzymają ponad 2,5 mln zł.


Celem zadania pn. „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych wzmacniających lokalny kapitał kulturowy Bydgoszczy” jest:
wzbogacenie i urozmaicenie oferty kulturalnej Bydgoszczy,
aktywne i świadome uczestnictwo mieszkańców Bydgoszczy w kulturze,
wyraziste oblicze kulturowe Bydgoszczy budujące poczucie tożsamości mieszkańców,
promocja Bydgoszczy przez kulturę,
wzmacnianie kapitału kulturowego Bydgoszczy  oraz wszechstronnych  kompetencji  odbiorców kultury,
popularyzacja i promocja osiągnięć  bydgoskiego środowiska artystycznego.

Konkurs dotyczył zadań na 2022 rok. Wpłynęły 73 oferty, z których komisja konkursowa wybrała do realizacji 26. Otrzymają one dotację w wysokości od 10 do nawet 50 tysięcy złotych. Łączna kwota wsparcia to 741 tys. zł. 

Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazły się m.in. takie zadania, jak: Bydgoska Scena Barokowa, 14. Festiwal Pamięci Andrzeja Zauchy „Serca Bicie” czy Festiwal Fontanna Muzyki (koncerty przy fontannie Potop wracają po dwuletniej przerwie spowodowanej epidemią i licznymi obostrzeniami).

Pełna lista dofinansowanych zadań znajduje się TUTAJ

 

Drugi konkurs to „Realizacja projektów dokumentacyjnych oraz wydawniczych”. Jego celem było: wyłonienie i wsparcie projektów wzmacniających lokalny kapitał kulturowy poprzez wzbogacenie życia kulturalnego miasta o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, promocja i upowszechnianie kultury, sztuki i jej dokumentowanie, poszerzenie oferty artystycznej edukacji, rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności, podtrzymywanie i wzmacnianie tożsamości i tradycji kulturowej miasta poprzez wybór ofert złożonych przez podmioty uprawnione do udziału w konkursie i dofinansowanie wybranych zadań. 

W ramach konkursu Miasto Bydgoszcz udziela dofinansowania na opracowanie niekomercyjnych wydawnictw książkowych, multimedialnych, filmowych oraz czasopism o tematyce: artystycznej, społeczno-kulturowej, historycznej oraz związanej z tożsamością Miasta Bydgoszczy.

Na ten konkurs przeznaczyliśmy 250 tysięcy złotych, wpłynęło 29 ofert. Dzięki miejskiej dotacji swoje projekty będzie mogło zrealizować 14 podmiotów. Pełna lista ofert, które otrzymały dotację znajduje się TUTAJ

 

Bardzo ważny jest także konkurs wieloletni na lata 2022-2025 pn. „Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych o znaczeniu promocyjnym dla Miasta Bydgoszczy”. Chcemy wzbogacić ofertę kulturalną Miasta Bydgoszczy o  wysokiej jakości cykliczne wydarzenia artystyczne (festiwale, przeglądy, konkursy i in.) o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej, z udziałem wybitnych wykonawców i twórców, które będą grały istotną rolę w budowaniu wizerunku i promocji Bydgoszczy.    

Na konkurs wpłynęło 21 ofert, do realizacji wybrano 10 projektów np. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego, Magiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek „Pozytywka”, MÓZG Festiwal, Vintage Photo Festival.  

Pula środków na to zadanie to 5 220 000 zł (w tym  1 555 000 zł na rok 2022). Pełna lista dofinansowanych wydarzeń znajduje się TUTAJ