logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kooperacje Fordon. Zgłoś się po dotację!
Terenowy Dom Kultury działający przy Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy organizuje 2. edycję Programu Edukacji Kulturowej: Kooperacje - Fordon. W ramach realizowanego programu bydgoski Emcek uruchamia konkurs na inicjatywy projektowe z obszaru edukacji kulturowej Kooperacje - Fordon 2022. Wsparcie finansowe wynosi od 3 do 15 tysięcy złotych.


Reprezentujesz sektor kultury lub oświaty/pomocy społecznej i masz pomysł na ciekawe przedsięwzięcie z zakresu edukacji/animacji kulturowej? Chcesz wspólnie z przedstawicielem instytucji kultury lub placówki edukacyjno-oświatowej/pomocy społecznej  zrealizować działania kierowane do dzieci i młodzieży? Dostrzegasz potencjał lokalnej kultury? 

Zgłoś się po wsparcie finansowe!

MCK w Bydgoszczy ogłasza nabór wniosków w konkursie Kooperacje – Fordon 2022, w ramach którego można ubiegać się o wsparcie finansowe organizacji przedsięwzięć z zakresu edukacji/animacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo – edukacyjnych/ pomocy społecznej.

Wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć mogą składać przedstawiciele podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych/ pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne (artyści, animatorzy). Istotne jest nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę działalności niż wnioskodawca, np. instytucja kultury z placówką oświatową, biblioteka ze szkołą. 

Chodzi przede wszystkim o działania związane z szeroko pojęta edukacją kulturową, przygotowujące dzieci i młodzież  do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze. Warsztaty, inscenizacje, plenery malarskie, koncerty, wystawy, taniec, muzyka, literatura, dziedzictwo kulturowe, teatr, cyrk, film, moda, ekologia, spotkania obywatelskie,  street art – stawiamy na kreatywność! 

Przedsięwzięcia będą realizowane między 27 czerwca a 18 listopada 2022. Nabór wniosków trwa do 10 czerwca br. (do godz. 14:00). Wniosek należy złożyć  w wersji elektronicznej - w formacie PDF wysyłamy na adres kooperacjefordon@gmail.com

Regulamin, wniosek, raporty regionalne i ogólnopolskie dotyczące edukacji kulturowej w Polsce dostępne są na stronach: www.terenowydomkultury.pl / zakładka Fordon oraz www.mck-bydgoszcz.pl.   

Ze względu na zmienność ograniczeń pandemicznych beneficjenci będą mogli modyfikować działania założone w swoich projektach poprzez dokonywanie korekty wniosków po konsultacji i akceptacji Organizatora Programu. 

Animatorzy, edukatorzy  mający małe doświadczenie w pisaniu wniosków mogą uzyskać od nas wsparcie i informacje jak przygotować i zaplanować projekt. Wsparcie - doradztwo  można uzyskać na organizowanych przez MCK spotkaniach informacyjno-warsztatowych oraz wysyłając maila z pytaniami na adres: kooperacjefordon@gmail.com (należy podać imię i nazwisko, instytucje/organizacje, numer telefonu).