logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kobiety Bydgoszczy – nowa gra miejska
Stefania Tuchołkowa, Irena Jahnke czy Halina Stabrowska – to tylko niektóre z bohaterek nowej gry miejskiej przygotowanej przez Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy na stulecie uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce


Gra „Bydgoskie Kobiety” jest dostępna w formie broszury w budynkach Muzeum, a także w formie pdf na stronie internetowej (www.muzeum.bydgoszcz.pl). 

Gracze muszą wyjść w teren – a tematem przewodnim gry są kobiety-bydgoszczanki zaangażowane w działalność patriotyczną, niepodległościową oraz kulturalno-społeczną i oświatową w Bydgoszczy na początku XX w. 

Przedstawione są także m.in. konspiratorki w powstaniu wielkopolskim, Wincentyna Teskowa – redaktorka pierwszej polskiej gazety w Bydgoszczy i prezeska Żeńskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Bydgoszczy, Stefania Tuchołkowa – literatka, prezeska Czytelni dla Kobiet, a także radne miejskie czy Wanda Siemaszkowa – pierwsza dyrektorka Teatru Miejskiego. Przede wszystkim są to kobiety, które pracowały na rzecz powrotu Bydgoszczy do Macierzy i wzięły czynny udział w repolonizacji miasta. 

Gra powstała na setną rocznicę uzyskania przez kobiety praw wyborczych w Polsce i edukacja mieszkańców Bydgoszczy na ten temat, a także przybliżenie odbiorcom postaci kobiet zasłużonych dla Bydgoszczy oraz ich wkładu w odzyskanie niepodległości przez Bydgoszcz..

Gra do pobrania TUTAJ.