logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kładka czy przejście na Wyżynach? Ostatnie dni konsulatcji
Przypominamy, że do czwartku (28 kwietnia) odbywają się konsultacje w sprawie poprawy dostępności przystanków na Wyżynach. Projektanci opracowali dwa warianty: przejście naziemne z sygnalizacją wyposażone również w przejazdy rowerowe oraz nową kładkę z windami. W ubiegłym tygodniu odbył się spacer badawczy z udziałem projektanta.


Pierwszy wariant zakłada rozbiórkę istniejącej kładki i wprowadzenie w jej miejscu przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Przy tym rozwiązaniu ustawiona zostałaby również sygnalizacja świetlna. Konieczne byłoby wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych. Zaletami tego wariantu są między innymi zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybszej realizacji. Pozwala na połączenie dróg rowerowych i nie wymaga dużej zajętości terenu (nie będą likwidowane miejsca parkingowe). Zaspokojone byłyby potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To rozwiązanie jednopoziomowe, typowe dla ulicy Wojska Polskiego (sygnalizacje świetlne znajdują się m.in. na wysokości ulic Ujejskiego i Magnuszewskiej). Jego zastosowanie  oznaczałoby natomiast nieznaczne straty czasu przede wszystkim dla kierowców poruszających się ul. Wojska Polskiego.Drugi wariant zakłada rozbiórkę starej konstrukcji kładki i postawienie nowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. To rozwiązanie generujące wielokrotnie wyższy koszt, ale nie pogarszający przepustowości ulicy Wojska Polskiego. Ze względu na konieczność budowy pochylni konieczna byłaby jednak likwidacja miejsc parkingowych w obrębie wejścia od strony południowej. Ten wariant jest mniej korzystny dla pieszych ze względu na dłuższą drogę dojścia na przystanki. Kładka nawet z pochylniami i windami jest również obiektem utrudniającym przejazd rowerzystom.

O wadach i zaletach obu rozwiązań na miejscu można było porozmawiać z projektantem oraz drogowcami w czasie spaceru badawczego. Relacja z tego wydarzenia oraz szereg szczegółowych informacji dostępne są na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl.

Konsultacje trwają  do 28 kwietnia br. Mają zasięg ogólnomiejski, są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Opinie będzie można wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wyzyny. Zależy nam na oddaniu głosu na konkretny wariant oraz zgłoszeniu własnych uwag i wniosków.