logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Kamienica na Okolu zyska nową kolorystykę
Trwają przygotowania do remontu następnej kamienicy na Okolu. Konserwatorski remont planowany jest na frontowej elewacji budynku przy ul. Jackowskiego 26.


Budynek wzniesiono na początku XX wieku na planie litery L. Liczy 4 kondygnacje. Jest przykryty od strony ulicy stromym, mansardowym dachem. Kamienica pełni funkcję mieszkalno-usługową. Na parterze funkcjonuje sklep. Na elewacji frontowej zachowały się zdobienia w formie boniowanego parteru, gzymsów i opasek wokół okien. W trakcie prac konserwatorskich zostaną one zrekonstruowane. Dodatkowo cokół zostanie obłożony kamiennymi płytkami. Kamienica po remoncie utrzymana będzie w piaskowej kolorystyce.

W zakres planowanych prac wchodzi oprócz remontu konserwatorskiego elewacji frontowej docieplenie i remont elewacji szczytowej od strony północnej. Zakończenie prac wstępnie planowane jest jeszcze w tym roku. Obecnie trwa wybór wykonawcy. W budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa, którą zarządza ADM.  

Na większe tempo prac przy rewitalizacji historycznych budynków wpływają działania uruchomione przez miasto. To między innymi dotacje konserwatorskie, duże inwestycje związane z przebudową infrastruktury ulic, nakazy przeprowadzenia prac  oraz interwencje miejskiego plastyka.