logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Jar na Wyżynach wkrótce w remoncie
Wkrótce rozpocznie się budowa nowego oświetlenia i remont nawierzchni trasy spacerowo-rowerowej w Jarze Czynu Społecznego na Wyżynach. Zadanie do realizacji wskazali mieszkańcy w trakcie głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Podpisana została już umowa z wykonawcą prac.


Jar Czynu Społecznego to popularna trasa piesza łącząca osiedle Wyżyny z okolicami ronda Toruńskiego. Dopuszczony na niej jest też ruch rowerowy. Stanowi ona alternatywny szlak dla ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Zdobywców Wału Pomorskiego. Odcinek o długości około 300 metrów biegnący pomiędzy ulicami Grzymały-Siedleckiego i Ogrody był remontowany w poprzednich latach.  Teraz modernizować będziemy odcinek pomiędzy ulicą A. Grzymały-Siedleckiego i W. Bełzy.

W pierwszej kolejności zaprojektowane i wybudowane zostanie nowe  oświetlenie trasy. Następnie rozpoczną się prace przy nawierzchniach. Połowa liczącej ponad 400 metrów trasy ze względu na stan techniczny wymagać będzie wymiany podbudowy. Pozostała część zostanie przykryta nowym asfaltem. W połowie trasy powstanie miejsce do odpoczynku z mineralną nawierzchnią i ławkami. Przy okazji robót wyremontowane zostaną też schody do bloku przy ul. Ogrody 17.
Prace zajmą około 4 miesięcy. Zadanie do realizacji wskazali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Pomysł wyremontowania trasy w Jarze Czynu Społecznego wsparło ponad 250 mieszkańców. Przetarg na to zdanie wygrało konsorcjum stworzone przez firmę BPRD. W ostatnich dniach podpisana została umowa o wartości 836 tysięcy złotych. Wykonawca udzieli po zakończeniu inwestycji 5-letniej gwarancji. Prace drogowe rozpoczną się latem.

Warto wiedzieć

Do 5 lipca trwa zgłaszanie pomysłów na zadania z nowej puli Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zabezpieczamy na ten cel kolejne blisko  16 mln zł. Swoje pomysły najprościej zgłosić na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo. Do wyboru są cztery rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne. Nowością są mikroprojekty osiedlowe.