logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Inwestujemy w sport. Z dofinansowaniem uruchomimy kolejne zadania
Bydgoszcz intensywnie rozbudowuje infrastrukturę sportową. Wartość wszystkich zaawansowanych inwestycji to ponad 200 mln zł. Jesteśmy również gotowi do rozpoczęcia wielu nowych zadań, ale niezbędne jest uzyskanie dofinansowania Ministerstwa Sportu. Czekamy na ocenę kilku naszych wniosków.


- Jeszcze nigdy w historii miasta nie prowadziliśmy tak dużej liczby inwestycji związanych z rozbudową bazy sportowej – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. -  Wznosimy olimpijską Astorię, nową przystań dla wioślarzy, modernizujemy stadion Polonii, powstaje kilka sportowych sal, realizujemy program budowy basenów. Zależy nam na realizacji kolejnych ambitnych zadań. Dlatego po raz kolejny złożyliśmy wnioski o dofinansowanie naszych przedsięwzięć  do Ministerstwa Sportu, zarówno tych rozpoczętych jak i planowanych. Najbardziej liczymy na wsparcie pozwalające rozpocząć budowę hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na Zawiszy oraz hali gimnastycznej przy szkole na ul. Czerkaskiej. Niezmiennie liczymy też na zwiększenie dofinansowania na budowę olimpijskiej Astorii.


 
Złożone zostały także wnioski związane z wsparciem przez Ministerstwo zaawansowanych zadań związanych z budową hal sportowych (przy Zespole Szkół Elektronicznych , Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3, Zespole  Szkół nr 14), przystani RTW Bydgostia. Przy tych zadaniach zwróciliśmy się o dofinansowanie z programu Sportowa Polska.
 
Poza tym ubiegamy się też o dotacje na mniejsze zadania związane ze sportowym doposażeniem terenów rekreacyjnych. Z programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) ubiegamy się m.in. na zagospodarowanie Skweru 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich oraz terenów przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przy ul. Leszczyńskiego.  Ponowiliśmy również wniosek na orlik lekkoatletyczny w Fordonie przy ul. Piwnika Ponurego.
 
Warto podkreślić, że już w ubiegłym roku Bydgoszcz wnioskowała o ujęcie  budowy hali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego do programu strategicznych inwestycji dla sportu  i zapewnienie jej dofinansowania. Inwestycja dopiero po powtórnym wniosku została zakwalifikowana do programu, ale bez dofinansowania. Takiego statusu odmówiono natomiast  inwestycji związanej z nową przystanią dla RTW Bydgostia –klubu, którego wychowankowie wywalczyli 160 międzynarodowych medali. Dlatego, w tym roku wnioskujemy o przyznanie dofinansowanie zadania z innego programu Sportowa Polska.


 
Zadania obecnie realizowane, które wcześniej uzyskały częściowe dofinansowanie  (na Astorię przyznano 25 mln zł z wnioskowanych 50 mln zł) są oceniane przez Ministerstwo Sportu jako „prowadzone w sposób wzorowy”.
 
Miasto do nowych przedsięwzięć takich jak budowa sali lekkoatletycznej i strzelectwa sportowego na Zawiszy jest również doskonale przygotowane. W poprzednich latach powstała niezbędna dokumentacja, zabezpieczone zostały też środki w budżecie na wkład własny. Warunkiem rozpoczęcia tej inwestycji podobnie jak sali gimnastycznej przy ul. Czerkaskiej jest jednak przyznanie minimum 50% dofinansowania.

Tabela z wnioskami o dofinansowanie TUTAJ