logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Inkubator organizacji pozarządowych – zapisz się już dziś!
Marzysz, by rozpocząć działalność w sektorze pozarządowym, ale nie wiesz, od czego zacząć? Podpowiemy! Trwa rekrutacja do trzeciej edycji bydgoskiego inkubatora organizacji pozarządowych.


Co to jest bydgoski inkubator organizacji pozarządowych?

Inkubator to wsparcie „na początek” dla organizacji pozarządowych działających od niedawna w Bydgoszczy (zarejestrowanych maksymalnie w okresie ostatnich 36 miesięcy) oraz dla osób, które planują założyć organizację w najbliższym czasie (w ciągu najbliższych 6 miesięcy).

Podczas realizacji projektu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego zarządzania organizacją i planowania jej rozwoju w trakcie spotkań szkoleniowych i warsztatów oraz indywidualne wsparcie ekspertów.

Inkubator to także wymiana doświadczeń, nowe znajomości oraz możliwość nawiązania współpracy, czy partnerstw w projektach. Inkubator to jedyna możliwość dla przedstawicieli III sektora w Bydgoszczy skorzystania zupełnie bezpłatnie z kompleksowego wsparcia merytorycznego „na start”.

Projekt realizowany będzie w okresie od 6 listopada do 11 grudnia 2018r. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Gdańska 5.

Jakiego wsparcia możesz oczekiwać w Inkubatorze NGO?

1. Cykl 6 szkoleń merytorycznych
Uczestnicy projektu wezmą udział w cyklu 6 szkoleń. Każde z nich prowadzone będzie przez doświadczonego specjalistę w proponowanych zakresach z wykorzystaniem metod aktywnych. Każde szkolenie trwać będzie min. 4 godziny. Zajęcia będą odbywać się w godzinach 16.00 – 20.00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Gdańska 5.

Tematyka i terminy szkoleń:
I. 6 listopada  (wtorek) – Co trzeba wiedzieć o organizacjach pozarządowych? (czym jest organizacja pozarządowa, rejestracja organizacji, pojęcia ważne dla organizacji wynikające z ustawy o pożytku, w tym formy prowadzenia działalności przez NGO, podstawy prawne działania organizacji). III sektor – zróżnicowane społeczeństwo obywatelskie (różne formy i aktywności społeczności lokalnych). Współpraca wewnątrzsektorowa, zrzeszenia się organizacji, federalizacja.
II. 8 listopada (czwartek)  – Najważniejsze obowiązki organizacji! (czyli m.in. obowiązki księgowe organizacji, obowiązki sprawozdawcze, terminy, o których trzeba pamiętać, status OPP). Współpraca z administracją publiczną (współpraca finansowa
i pozafinansowa, partnerstwo międzysektorowe, Programy współpracy, partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne, gremia doradcze i opiniodawcze, rady pożytku).
III. 13 i 15 listopada (wtorek, czwartek)  –– Myślenie projektowe – czyli jak stworzyć dobry wniosek? (warsztat). 2-dniowe warsztaty z zakresu tworzenia projektów – logika projektowa, elementy projektu: diagnoza > cele > działania > wskaźniki rezultatów; harmonogram i budżet projektu. Projekt a wniosek.
IV. 20 listopada (wtorek)  – NGO finansowanie projektów – różne źródła, różne możliwości (czyli m.in. źródła samorządowe, inne publiczne, fundusze prywatne, fundrising). Zarządzanie organizacją, w tym dywersyfikacja źródeł przychodów NGO.
V. 4 grudnia (wtorek)  – Ludzie w NGO (czyli m.in. lider w organizacji, współpraca
z wolontariuszami – prawa i obowiązki organizatora wolontariatu, koordynowanie zespołem, etyka NGO, motywacja).
VI. 11 grudnia (wtorek)  – Promocja NGO  (czyli m.in. jak promować działania organizacji, budowanie wizerunku ngo’sa i lidera, pozyskiwanie grupy docelowej, tworzenie atrakcyjnych treści)

2. Konsultacje/Porady/Mentoring
Uczestnicy projektu będą mieli możliwość po każdym szkoleniu
(po wcześniejszym umówieniu się) skorzystać z indywidualnej konsultacji
z naszym trenerem i uzyskać poradę w zakresie materiału omawianego na szkoleniu. Oferujemy także możliwość skorzystania z porady eksperta z danego obszaru (księgowego, prawnika, specjalisty z zakresu pisania wniosków).

Zasady uczestnictwa!
1. Jedno miejsce przypada na jedną organizację – w danym szkoleniu może wziąć udział tylko jedna osoba z organizacji (jeżeli zgłoszona osoba nie może wziąć udziału w jednym ze spotkań – może ją zastąpić inny przedstawiciel danej organizacji)
2. W poszczególnych szkoleniach mogą uczestniczyć różne osoby z danej organizacji (w zależności od przydatności tematyki szkolenia, zainteresowań czy pełnionej funkcji w organizacji)
3. Przedstawiciele organizacji muszą wziąć udział w minimum 5 z 6 szkoleń. Nieusprawiedliwiona nieobecność na dwóch spotkaniach szkoleniowych skutkuje wykluczeniem organizacji z projektu.
4. Planowana nieobecność na szkoleniu musi być zgłoszona min. 2 dni przed szkoleniem – każde miejsce jest cenne, być może skorzysta ktoś inny.
5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Kto może wziąć udział w Inkubatorze?
Przedstawiciele organizacji zarejestrowanych w ciągu ostatnich 36 miesięcy oraz osoby, które planują założyć organizację pozarządową w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Jeżeli akceptujesz zasady uczestnictwa, aplikuj do Inkubatora NGO! Formularz zgłoszeniowy znajduję się TUTAJ.

Warunki udziału:
Wypełnienie formularza rekrutacyjnego i przekazanie go do Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 roku. Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie deklaracji udziału w całym projekcie (udział w min. 5 z 6 szkoleń),
Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej zawierającej komponent dotyczący przyszłości organizacji po zakończeniu projektu,
W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż ilość dostępnych miejsc rekrutacja zostanie przeprowadzona na podstawie przesłanych aplikacji przez Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Agnieszką Ćwiklińską z Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych: agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl