logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Grand Prix dla „Steru na Bydgoszcz” w konkursie o Nagrodę Przyjaznego Brzegu




„Ster na Bydgoszcz” laureatem konkursu Nagrody Przyjaznego Brzegu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Jurorzy docenili rozmach imprezy, która promuje zarówno samą turystykę wodną, jak i inwestycje związane z Bydgoskim Węzłem Wodnym.


Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miast i miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.  W opinii jurorów XIII Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu to „Ster na Bydgoszcz” okazał się bezkonkurencyjny zdobywając Grand Prix.

Pod uwagę wzięto przede wszystkim inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania osób fizycznych, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji. Premiowane było także stawianie na proces przywracania miastu świadomości znaczenia rzek w ich rozwoju, a także promocja turystyki wodnej.

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przy wsparciu Polskiego Związku Żeglarskiego oraz współpracy z Ministerstwem Sportu                    i Turystyki, Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Polską Organizacją Turystyczną.

Gala wręczania nagród odbędzie się 18 marca w Warszawie podczas XXIX Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i woda”.